Hartelijk dank voor uw aanmelding voor het BCB-NL start evenement op 4 november a.s.
We kijken uit u online to mogen begroeten bij het evenement.
Namens het BCB-NL start evenement team, Dr. Julia Henrich

Thank you for registering for the BCB-NL start event on November 4th.
We look forward to meeting you online at the event.
On behalf of the BCB-NL start event team, Dr. Julia Henrich