Op 26 maart is het cahier ‘Brein in de Groei’ van Biowetenschap & Maatschappij uitgekomen. Dit informatieboekje behandelt de nieuwste inzichten in hersontwikkeling en gedrag, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, risicogedrag, invloed van social media, voeding en beweging, en wat er gebeurt als hersenontwikkeling anders verloopt dan voor de gemiddelde jongere. Ieder onderwerp wordt kort beschreven en is toegankelijk voor een breed publiek. Wetenschappers en specialisten over heel Nederland, waaronder meerdere NeuroLabNL onderzoekers. Het cahier is hier gratis te downloaden en als paperback te koop.