Op 28 november 2019 vond de derde Dag van het Gedrag plaats. Relevante wetenschappelijke inzichten op gedragsgebied en de toepassing hiervan werden uitgelicht door verschillende wetenschappers. Ook zijn er tijdens de dag inspirerende workshops en lezingen gegeven. Eén van de workshops werd gegeven door een samenwerking tussen NeurolabNL en het BENEFIT consortium, een initiatief dat zich richt op het bevorderen van gezondheidsgedrag waarbij ook de omgeving van het individu wordt betrokken. BENEFIT brengt hiermee verandering aan publieke en private partijen door een ecosysteem te creëren dat gezond leven aantrekkelijk maakt. Wij spraken de verschillende presentatoren van de workshop vanuit het BENEFIT consortium (David de Buisonjé, Isra Al-Dhahir, Talia Cohen Rodrigues) en NeurolabNL (Julia Henrich).

Kunnen jullie iets vertellen over jullie rol, onderzoek en achtergrond?

TaliaTalia: Ik ben promovendus bij het Benefit-project op de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie (Universiteit Leiden). Vanuit mijn achtergrond in de sociale psychologie, houd ik mij vooral bezig met de persoonlijke relatie in een digitale leefstijlinterventie. De focus ligt hierbij vooral op het verschil tussen menselijke en automatische coaching in eHealth.

Isra: Ik werk sinds mei 2019 als promovendus bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan deIsra Universiteit Leiden, en mijn promotieonderzoek is onderdeel van het BENEFIT-project. De focus binnen mijn promotieonderzoek ligt op het toegankelijk maken van eHealth interventies voor groepen met een lage sociaaleconomische status (SES).

DavidDavid: Ik ben promovendus en richt mij op de agile ontwikkeling, uitrol, en evaluatie van de op het stimulans gebaseerde systeem van het BENEFIT-programma. Belangrijke taken hierin omvatten het bepalen van de meest efficiënte beloningsstructuur, het verrichten van onderzoek op gebied van de gaming principles en het testen van het effect van het beloningsprogramma op leefstijl verandering.

Julia

Julia: Ik ben momenteel coördinator van NeurolabNL en heb hiervoor promotieonderzoek in de gezondheidspsychologie gedaan. Het thema van mijn promotieonderzoek was mindfulness en hoe mindfulness mensen met chronische pijn helpt. Ik ben gedreven om de kennis over de verbinding tussen geest en lichaam te benutten om mensen te helpen gezond te leven.

Kunnen jullie iets vertellen over de workshop die jullie op de Dag van het Gedrag hebben gegeven?
Talia: Het hoofddoel van de workshop was om mensen na te laten denken over het inzetten van beloningen en eHealth om gezond leefgedrag te bevorderen. We namen hierbij hart- en vaatziekten als case study, omdat dit één van de meest voorkomende ziektes in Nederland, en dit te voorkomen of genezen is door een gezonder leefpatroon. We gaven een praktijkvoorbeeld van eHealth voor deze doelgroep (The Box van het LUMC) en achtergrond over het gebruik van beloningen/financiële prikkels om gezond leefgedrag te bevorderen. Ten slotte gingen wij met de deelnemers in gesprek over hoe deze beloningen ingezet konden worden, bijvoorbeeld binnen The Box. Iedere groep kreeg een eigen vraag die op het onderwerp aansloot en waarover zij met elkaar in discussie gingen.

Wat was voor jullie het belangrijkste doel van de workshop?
David: Het doel was om te discussiëren over beloningen voor een gezonde leefstijl en de mogelijke (ethische) bezwaren.
Isra: Voor mij was het ook belangrijk om te zien hoe mensen uit verschillende disciplines nadenken over het toepassen van slimme oplossingen (eHealth gezondheidsinterventies) bij bepaalde doelgroepen (zoals lage SES). Bovendien waren wij benieuwd of het publiek vond dat gezond leefgedrag belonen geschikt is voor alle doelgroepen
Julia: Vanuit NeurolabNL vinden wij het belangrijk om de kennis vanuit de wetenschap over gedrag over te brengen en te laten zien dat dit ook daadwerkelijk invloed heeft op beleidsvorming of andere toepassingen. Het was erg leuk om de informatie over belonen in de gezondheidszorg te delen en om over belangrijke ethische aspecten met de groep te discussiëren.

Hoe reageerde het publiek op de workshop en wat vonden zij met name interessant?
Talia: De deelnemers waren erg enthousiast! De discussie viel in goede aarde en iedereen deed dan ook fanatiek mee. Aan het einde van de discussie bleef er een interessante tweedeling in de groep; een deel van het publiek vroeg zich af of mensen die niet gemotiveerd zijn om gezond te leven wel gesteund moeten worden met beloningen, en dat ze het toch echt zelf moeten doen. Een ander deel vond het solidair om alle doelgroepen de mogelijkheid te bieden tot een gezonder leven, en zulke initiatieven breeduit (zonder uitzonderingen) te verspreiden.
David: Er was inderdaad veel belangstelling vanuit het publiek, men bleef doorpraten terwijl Talia de sessie aan het afsluiten was. Het onderwerp beloningen levert interessante discussie op.

Heeft u vragen over het bevorderen van gezondheidsgedrag, of bent u benieuwd naar wetenschappelijk oplossingen voor andere belangrijke kennisvragen rondom hersenen en gedrag? NeurolabNL of BENEFIT denkt graag met u mee!