Deelproject 2

Het effect van pesten op de hersenontwikkeling en de effectiviteit van anti-pest programma’s

Wat voor invloed heeft pesten op de ontwikkeling van je hersenen? En waarom wordt er nog steeds zoveel gepest? In dit deelproject onderzoeken we het effect van gepest worden op je hersenontwikkeling. Ook nemen we de huidige anti-pest programma’s onder de loep om zo een beter beeld te krijgen van welke onderdelen van pesten als doel van deze programma’s gesteld worden. Naast hersenontwikkeling kijken we ook of pesten de fysiologische stressreacties van een jongere beïnvloedt. Als product van deze onderzoeken willen we een website maken voor jongeren en ouders om informatie te geven over de effecten van gepest worden op je biologische ontwikkeling.

Pesten is helaas nog steeds een veelvoorkomend probleem. Ongeveer vier procent van jonge kinderen geeft aan dat zij langdurig worden gepest, ondanks verschillende anti-pest programma’s die op scholen worden geïmplementeerd. In dit deelproject onderzoeken we wat het effect is van langdurig gepest worden op de neurale ontwikkeling bij kinderen: hoe ontwikkelen kinderen die zelf pesten en kinderen die gepest worden zich anders dan andere kinderen? En wat is het effect van buitensluiting op probleemgedrag zoals depressie, antisociaal gedrag of middelenmisbruik?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten, hogescholen, en onder andere partners als KivA, Respect-education, Hersenstichting Nederland en Fun4All.

Betrokken onderzoekers

Prof. Dr. Berna Güroĝlu (Universiteit Leiden)

Prof. Dr. René Veenstra (Rijks Universiteit Groningen)

Neeltje van den Bedem (Universiteit Leiden)

Sanne Kellij (Rijks Universiteit Groningen)

Prof. Dr. Henning Tiemeier (Erasmus Universiteit Rotterdam/Harvard, Verenigde Staten)

Dr. Matteo Giletto (Tilburg University)

Rosa Mulder (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Dr. Lisa Schreuders (Universiteit Leiden)

Prof. Dr. Marcel van Aken (Universiteit Utrecht)

De lijst betrokken onderzoekers en maatschappelijke partners is in opbouw. Bent u betrokken bij de Startimpuls en staat u nog niet in de lijst? Mail dan naar startimpuls@neurolab.nl