Deelproject 4

De toepassing van fysiologische meetinstrumenten in de praktijk met behulp van wearables

Fysiologische metingen, zoals bijvoorbeeld hartslag, en modellen van b.v. slaapkwaliteit, emotionele staat, en stress, kunnen bijdragen aan het begrijpen en mogelijk voorspellen van probleemgedrag. De toekomst van deze methode ligt in het ontwerpen van gebruiksvriendelijke wearables, en geavanceerde analysetechnieken. 

Zelfs in de Kamer wordt het gebruik van wearables besproken: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan dat ze streven naar zelfmeting bij 75% van de chronische patiënten binnen 5 jaar. Ons streven is dat individuen met sterk problematisch gedrag zelf inzicht krijgen in wanneer hun gedrag problematisch dreigt te worden.

In het huidige deelproject van de Startimpuls richten wij ons op het ontwikkelen van adequate modellen voor fysiologische metingen en data-analyse methodes om probleemgedrag te voorspellen. In samenwerking met de andere projecten verzamelen we data met betrekking tot anti-sociaal gedrag en andere sociale relaties. Bruikbaarheid van verschillende wearables wordt vergroot door een ICT platform op te zetten, waarvan door meerdere partijen gebruikt gemaakt kan worden voor vervolgonderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van TNO in samenwerking met universiteiten, hogescholen, en onder andere partners als het Ministerie van Veiligheid en Justitie en ICT for Body, Brain & Behavior.

Betrokken onderzoekers

Prof. Dr. Jan van Erp (TNO/Universiteit Twente)

Dr. Anne-Marie Brouwer (TNO)

Prof. Dr. Eco de Geus (Vrije Universiteit)

Dr. Mandy Tjew-A-Sin (Vrije Universiteit)

Dr. Mannes Poel (Universiteit Twente)

Dr. Marc Teunis (Hogeschool Utrecht)

Dr. Nattapong Thamassan (Universiteit Twente)

Aan dit onderzoek is een extra onderzoek vanuit het KNAW/NIN betrokken (Prof. Dr. Eus van Someren)  

De lijst betrokken onderzoekers en maatschappelijke partners is in opbouw. Bent u betrokken bij de Startimpuls en staat u nog niet in de lijst? Mail dan naar startimpuls@neurolab.nl