Op Expeditie NEXT 2023 werd de nieuwe onderzoeksagenda van NeurolabNL Young officieel overhandigd aan NWO-voorzitter Marcel Levi. In deze agenda staan thema’s en vragen van jongeren die de afgelopen 1,5 jaar verzameld zijn in het kader van twee wetenschapscommunicatieprojecten: Braintalk en NeurolabNL Young.

Via vragenlijsten, focusgroepen en interviews hebben bijna 400 jongeren van 10-21 jaar meegedacht over wat zij graag willen weten vanuit onderzoek over hersen- en gedragsontwikkeling. De thema’s die zij noemden, samen met een paar sprekende vragen, zoals ‘Hoe zien onze hersenen er over 100 jaar uit?’, en ‘Waarom maak je soms gebeurtenissen erger in je hoofd’, zijn gebundeld in de nieuwe jongeren onderzoeksagenda.

De onderzoeksagenda dient als inspiratie voor wetenschap, maar ook voor wetenschapscommunicatie: wat willen jongeren graag weten? En wat kunnen we aan jongeren vertellen waar ze iets aan hebben?

Bekijk hier de agenda!