Publliek-private samenwerking in het veld van hersenen, cognitie en gedrag is geen sinecure. Frits Grotenhuis gaat in dit artikel in op lessen die we kunnen leren van matchmaking gericht op publiek-private samenwerking. Actueel en relevant, ook met het oog op de huidige NWO cross-over call en de NWA call.