FLAG-ERA (het Flagship ERA-NET) publiceert haar derde Joint Transnational Call (JTC) voor samenwerkingsprojecten in synergie met de twee FET Flagships (www.flagera.eu). Het doel  is om geïnteresseerde partijen in staat te stellen om consortia te vormen en hun voorstel in te dienen; de deadline voor het indienen van de vooraanmeldingen is 19 februari 2019. Voor informatie betreffende het tijdspad, de lijst van deelnemende financierende organisaties, contactpersonen, de algemene indieningsvoorwaarden, call procedures en call onderwerpen, kunt u kijken op de website van FLAG-ERA.