Startimpuls post-doc onderzoeker Marieke Klein heeft op 1 februari 2019 haar proefschrift “From gene to disorder in ADHD: Mapping mechanisms at different levels of complexity” aan de Radboud Universiteit cum laude verdedigt. ADHD is een ontwikkelingstoornis die in Nederland bij één op de twintig kinderen voorkomt. Kenmerken van ADHD zijn aandachtsproblemen en/of hyperactief en impulsief gedrag dat leidt tot functionele beperkingen. Marieke onderzocht de genetische achtergrond en onderliggende hersenmechanismen van ADHD. Ze vond onder andere dat kinderen met ADHD gemiddeld een kleiner hersenvolume hebben. Ook identificeerde zo genen waarvan nog niet bekend was dat die bijdragen aan de ontwikkeling van ADHD. Met diermodellen kwam Marieke meer te weten over de rol van deze genen in de hersenen.