Kennisclips Reviews COVID-19

De afgelopen jaren is er wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de effecten van de COVID-19 pandemie op de sociale veiligheid, onderwijs en mentale gezondheid. Het afgelopen jaar heeft NeurolabNL op deze drie thema’s in zogenaamde reviews samengevat wat de al deze studies nu aan kennis hebben opgeleverd.

Hierbij zijn ook interviews opgenomen, die wij graag met jullie delen.

Effecten van de COVID-19 pandemie op: Sociale en Persoonlijke Veiligheid

Voor Sociale Veiligheid is gekeken naar prevalentie van criminaliteit gedurende de COVID-19 pandemie. De resultaten laten zien wat de, al dan niet tijdelijke, invloed was van de maatregelen die rond COVID-19 genomen werden op de verschillende vormen van criminaliteit. Daarbij worden andere resultaten gevonden voor online criminaliteit, criminaliteit in het openbaar en in de familiecontext (huiselijk geweld en partner geweld).

.

Effecten van de COVID-19 pandemie op: Mentale Gezondheid

Ten aanzien van Gezondheid is gekeken naar de consequenties van de maatregelen op mentale gezondheid. De resultaten laten zien welke veranderingen in mentale gezondheid, maar ook mate van kwaliteit van leven, stress en eenzaamheid de pandemie tot gevolg had. Hierbij is gekeken naar korte en lange termijn gevolgen. Daarnaast is gekeken welke subgroepen het meest aangedaan waren en welke factoren deze veranderingen beïnvloeden.

.

Effecten van de COVID-19 pandemie op: Onderwijs

Op het gebied van Onderwijs is gekeken naar motivatie en zelf regulatie gerelateerd aan online onderwijs gedurende COVID-19. Daarnaast is gekeken naar welzijn van doelgroepen die onderwijs ontvingen. De resultaten laten onder andere zien hoe welzijn, motivatie en zelfregulatie in leren veranderen gedurende de pandemie voor verschillende subgroepen, i.e. jonge kinderen, adolescenten en studenten. Daarnaast geven de resultaten inzicht in de invloed van de snelle switch van offline naar online leren en welke vorm van online leren het beste resultaat heeft.