Ons team

Prof. Andrea Evers (boegbeeld gezondheid)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Ik ben hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie. Mijn onderzoek richt zich op psychoneurobiologische factoren, zoals stress en verwachtingen, voor gezondheid en ziekte. Ik heb een specifieke interesse in de psychoneurobiologie van somatische klachten (bijvoorbeeld pijn en jeuk) en aandoeningen (bijvoorbeeld chronische inflammatoire aandoeningen), met bijzondere nadruk op placebo-effecten, stressmechanismen en eHealth behandelingen.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Ik heb altijd al een passie voor interdisciplinair onderzoek en samenwerking tussen verschillende disciplines. De onderzoekers van NeurolabNL zijn sterk interdisciplinair georienteerd op het gebied van hesenen, gedrag en cogntie en enthousiast over de mogelijkheden om een echte maatschappelijke impact te hebben. Bij NeurolabNL kunnen we elkaar inspireren, ons werkveld profileren en sterke relaties met maatschappelijke partners creëren.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
In de komende drie jaren houden we ons bezig met het opbouwen van een interdisciplinair netwerk samen met maatschappelijke partners en het koppelen van ons onderzoek aan de vragen die voorkomen vanuit de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). In de komende tien jaar verwacht ik dat het onderzoek op het gebied van hersenen, gedrag en cognitie een grote vlucht zal nemen en nog meer verweven zal zijn met andere disciplines, om van daaruit toch echte maatschappelijke oplossingen te komen.

Een leuk feit over Andrea
Ik heb vroeger veel gedanst, vooral modern dance, en kijk nu nog graag naar moderne dansvoorstellingen.

Dr. Katy de Kogel (boegbeeld veiligheid )

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben psycholoog en gepromoveerd in de gedragsbiologie. De raakvlakken tussen psychologie en biologie hebben mij altijd al geboeid. Bijvoorbeeld de relatie tussen het stresssysteem en antisociaal gedrag.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Ik vind het belangrijk dat wetenschappers en maatschappelijke partners elkaar kunnen inspireren tot belangrijke onderzoeksvragen. NeurolabNL kan daarvoor een platform bieden. De NeurolabNL onderzoeksagenda, waaraan ik heb mogen meewerken is daar één van de resultaten van.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
NeurolabNL is een groeiend netwerk dat praktijkgerichte en meer fundamenteel georiënteerde onderzoekers kan helpen verbinden. Met nieuwe, spannende onderzoeksprojecten tot gevolg. Het NeurolabNL startimpuls-project waarin fundamentele kennis over het puberbrein wordt verbonden met praktijkgericht onderzoek naar antisociaal gedrag, is één voorbeeld. Ik hoop dat wij met NeurolabNL de komende jaren nog veel meer van dit soort verbindingen en onderzoeken kunnen stimuleren.

Een leuk feit over Katy
Sinds een paar jaar hou ik erg van tuinieren. Het is ontspannend en je maakt iets moois en/of eetbaars. De uitdaging is zoveel mogelijk biodiversiteit in de tuin te brengen, wie weet help ik het klimaat dan ook nog een beetje.

Prof. Richard van Wezel (boegbeeld fundamenteel)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Hoogleraar Visuele Neurowetenschappen bij het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit en hoogleraar Neurofysiologie aan de Universiteit Twente.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Het is belangrijk dat we als onderzoekers in het veld van de Neurowetenschappen, Hersenen, Cognitie en Gedrag elkaar gemakkelijk kunnen vinden en consortia kunnen vormen samen met patientenverenigingen, ministeries en bedrijven voor onder andere NWA voorstellen. Het fundamentele onderzoek is de basis waaruit de nieuwste ideeen en technieken voortkomen die belangrijk zijn voor hersenonderzoek en zijn toepassingen in de komende decennia en die boodschap wil ik graag uitdragen. Multidisciplinair onderzoek heb ik mijn hele leven altijd leuk gevonden. Het leuke aan NeuroLabNL is dat er ook een zeer breed scala van partners bij NeuroLabNL betrokken is, waardoor je met zeer veel verschillende ideeen te maken krijgt.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
NeuroLabNL zal een belangrijke rol spelen bij het initieren en faciliteren van netwerkenop het gebied van onderzoek aan het brein, cognitie en gedrag. Ik hoop te bereiken dat we de komende jaren onderzoekers kunnen helpen om fundamenteel hersenonderzoek te koppelen aan vragen die voortkomen vanuit NWA en de maatschappelijke partners zoals ministeries, patientenverenigingen en bedrijfsleven. Voor de komende 10 jaar hoop ik dat de impact van die fundamentele kennis over het brein zoveel gegroeid is dat we op het gebied van hersenziektes, gewenste gedragsveranderingen en nieuwe technologie tot echt relevante oplossingen komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan betere behandelmethodes van dementie en de ziekte van Parkinson waar zoveel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben of krijgen.

Een leuk feit over Richard
Ik fiets graag op de racefiets en probeer als het kan te fietsen naar Europese congressen en voor mijn woon-werkverkeer tussen Nijmegen en Enschede (wat verder is dan de meeste mensen denken…).

Prof. Lydia Krabbendam (boegbeeld onderwijs)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Ik ben hoogleraar neuropsychologie en ik houd me bezig met de ontwikkeling van sociale cognitie bij adolescenten, de relatie tussen hersenontwikkeling en sociale ontwikkeling, en hoe deze ontwikkeling samenhangt met functioneren in sociale relaties. Ik ben niet alleen geïnteresseerd in de normale ontwikkeling, maar ook in afwijkende ontwikkeling, de adolescentie is namelijk de fase waarin verschillende vormen van psychopathologie voor het eerst optreden.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NeurolabNL biedt een platform aan onderzoekers die graag willen samenwerken om maatschappelijke impact te bereiken. Niet alleen met elkaar, maar ook met maatschappelijke partners, zoals ministeries, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat maakt NeurolabNL uniek. Een sterk punt van NeurolabNL is ook dat we naast de maatschappelijke thema’s ook het fundamentele onderzoek vertegenwoordigen.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
De komende jaren investeren we in het opbouwen van het netwerk en het ontwikkelen van projecten waarmee we de verbinding tussen de wetenschappelijke en maatschappelijke partners kunnen leggen. Ik verwacht dat we elkaar over drie jaar veel makkelijker kunnen vinden en ook beter in staat zijn om elkaars taal te begrijpen. In het onderwijs is er enorm veel belangstelling voor onderzoek naar hersenen en cognitie. Ik hoop dat we over 10 jaar de enorme hoeveelheid kennis die we al over structuur en functie van de hersenen en over cognitieve ontwikkeling hebben, daadwerkelijk kunnen inzetten om het onderwijs te verbeteren.

Een leuk feit over Lydia
Ik heb lang pencak silat gedaan en kijk nog steeds graag naar allerlei vechtsporten.

Dr. Rob Heinsbroek (NWA contactpersoon)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Ik ben beleidsmedewerker van NWO en heb gewerkt aan vele programma’s op gebied van hersenwerking en gedrag en toepassingen van hersenkennis in maatschappelijke praktijk. Dit past ook goed bij mijn neurobiologische achtergrond. Bij de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heb ik samen met collega’s kunnen bijdragen aan de bundeling van de vele vragen op gebied van hersenwerking en gedrag. Dat is later uitgegroeid tot de route NeuroLabNL.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NWO heeft voor alle routes contactpersonen. Dat is voor ons NWO werk een mooie constructie. Intern weten we zo meer van de routes en kan er effectiever worden nagedacht en gewerkt aan goede inzet van routes. Wij als contactpersonen zijn geen routetrekkers of ondersteuners van boegbeelden, de routes staan op eigen benen. Dat is goed en geeft bijvoorbeeld ook ruimte om te assisteren bij contact tussen routes onderling. Contactpersoon voor NeuroLabNL ben ik met bijzonder veel plezier. De wetenschappelijke en maatschappelijke ambities van de route sluiten goed aan op mijn ander NWO taken en met de mensen in dit veld werk ik met veel plezier samen.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
De NeuroLabNL gemeenschap heeft altijd sterk gestaan in kwaliteit, georganiseerdheid en ambities. Grote en lastige projecten zijn naar mijn idee de noodzaak de fundamentele werking van het brein beter te begrijpen, in combinatie met de ingewikkeldheid om met dat begrip iets praktisch te kunnen doen. Breinkennis voor beter onderwijs, meer veiligheid en gezondheid is een heel sterk en overtuigend vooruitzicht, maar heeft nog vele hordes te gaan, waaronder ook ethische en sociale. Werken aan laagdrempelige contacten en verbindingen tussen alle onderzoekspartijen, beleid en praktijk is van grote waarde. NeuroLabNL pakt daarin een goede rol die zich ook zeker nog verder kan ontplooien.

Een leuk feit over Rob
Enkele jaren geleden heb ik me aangesloten bij een teken- en schildergroep in mijn woonplaats Alkmaar. ’s Avonds gedurende een paar uur uren per week een groot vel papier, houtskool, kwasten en verf. Een prachtige ontdekking om erachter te komen hoe leuk en ontspannend dat is.

Dr. Julia Henrich (coördinator NeurolabNL)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben gepromoveerd in de gezondheidspsychologie. Het thema van mij promotieonderzoek was mindfulness en hoe mindfulness mensen met chronische pijn helpt – dit onderzoek was dus op het snijvlak van experimenteel cognitieve en medische psychologie. Hoe je geest je lichaam beïnvloed (en andersom) vind ik super interessant. Ik ben gedreven om de kennis over de verbinding tussen geest en lichaam te benutten om mensen te helpen gezond te leven.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NeurolabNL wil juist de kennis van de neuro- en gedragswetenschap verbinden met de behoeften en wensen van de maatschappij. De onderzoekers bij NeurolabNL willen dit bereiken door samen met andere kennisinstituten, bedrijven en ministeries te werken. Deze manier van aanpak levert veel creatieve ideeën op.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
In de komende 3 jaar hoop ik dat NeurolabNL veel nieuwe, creatieve projecten start en dat we levendige relaties kunnen opbouwen tussen wetenschappers uit de neuro- en gedragswetenschappen, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Over tien jaar hoop ik dat NeurolabNL een zichtbaar meerwaarde heeft gecreëerd – bijvoorbeeld dat mensen gezonder een veiliger leven.

Een leuk feit over Julia
Ik ben ook yoga docente en geef al 5 jaar yoga les – eerst in Amsterdam en daarna in Oxford (waar ik promoveerde).

Rosanne Smits (ondersteunend coördinator NeurolabNL)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik heb een Bachelor in Psychologie en een Master behaald in Neuropsychologie. Momenteel ben ik mijn promotieonderzoek aan het afronden in de Gezondheid-, Medische en Neuropsychologie. Mijn onderzoek gaat over placebo effecten en hoe deze benut kunnen worden om behandeleffecten te versterken. Mijn interesse en nieuwsgierigheid liggen in de wetenschap, maar mijn belangrijkste drijfveer ligt in de toepassing hiervan.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Wat ik leuk vind aan NeurolabNL is dat alle kennis op het gebied van de hersenen, cognitie en gedrag, wat al heel breed is, nu heel toegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij. Naast de vragen die beantwoord worden voor de maatschappij, vind ik het heel interessant om meer te leren over de onderzoekslijnen van andere wetenschappers.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
Voor de komende 3 jaar hoop ik dat NeurolabNL een nóg groter netwerk heeft opgebouwd om wetenschappers, kennisinstituten, maar ook burgerinitiatieven met elkaar te verbinden. Over 10 jaar hoop ik dat iedereen weet wat NeurolabNL betekent en dat je hier terecht kan met alle vragen over hersenen, cognitie, en gedrag.

Een leuk feit over Rosanne
Ik hou ontzettend van reizen en lekker eten. Het liefst natuurlijk gecombineerd. Daarnaast vind ik het heerlijk om uren in de keuken te staan en het verstand lekker op nul te zetten.

Dr. Annelinde van den Broucke (coördinator Startimpuls)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben gepromoveerd in de neurowetenschappen, op het gebied van visueel bewustzijn, geheugen en aandacht. Daarbij heb ik veel kennis opgedaan over MRI-technieken en fundamenteel onderzoek. Binnen NeuroLabNL houd ik me juist bezig met de verbinding met de maatschappij: hoe kan fundamenteel onderzoek verrijkt worden door maatschappelijke vraagstukken en hoe kunnen onderzoeksresultaten een plek krijgen in de maatschappij?

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?

NeuroLabNL bestaat uit hele enthousiaste onderzoekers en professionals. Er is de gezamenlijke wens om neurowetenschap te verbinden met de maatschappij. Het is een groep die heel inclusief werkt en altijd openstaat voor nieuwe ideeen. Vanuit NeuroLabNL worden kansen gecreeerd.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
In de komende 3 jaar hoop ik dat de Startimpuls projecten (optimale condities voor onderwijs en veiligheid van jongeren) goed landen, maar ook een goede doorstart maken. Dat de connecties die nu gelegd zijn voort blijven bestaan en hun vruchten afwerpen. Over 10 jaar hoop ik dat NeuroLabNL is gegroeid wat betreft het aantal partners en onderzoeksprojecten, tot een onderzoekscentrum wat mensen verbindt en waar impactvol onderzoek gedaan wordt. Dat het een gevestigd netwerk is in het Nederlandse onderzoeks- en maatschappelijke veld.

Een leuk feit over Annelinde
Ik reis graag: zowel door Nederland voor mijn werk (met mijn laptop vind je me van “De Huiskamer” op het station in Driebergen tot het station in Leiden, Den Haag, Amsterdam en Utrecht), als over de wereld met backpack op avontuur.