Ons team

Prof. Willem (Wijo) Kop (boegbeeld gezondheid)

Prof. Maaike Kempes (boegbeeld veiligheid )

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben bijzonder hoogleraar forensische neuropedagogiek aan de Universiteit Leiden en hoofd Wetenschap en Opleidingen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP). Een van mijn aandachtsgebieden is de relatie tussen neurocognitieve ontwikkeling en delinquent gedrag.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Ik vind het leuk en belangrijk om samenwerking tussen verschillende disciplines op het gebied van veiligheid zowel in onderzoek als met maatschappelijke partners samen te brengen. Daarbij hoort ook het interesseren van Ministeries om in dit soort initiatieven te investeren. De laatste jaren is er veel nieuwe kennis op het gebied van neurowetenschappen ontwikkeld. Mijn ambitie is deze kennis op zo’n manier verder te ontwikkelen dat de maatschappelijk partners hier ook in de praktijk verder mee kunnen. NeurolabNL is een plek waarin onderzoekers uit het veld van de Neurowetenschappen, Hersenen, Cognitie en gedrag en maatschappelijke partners elkaar kunnen vinden om dit mogelijk te maken.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
De ambitie voor de komende 3 jaar is om NeurolabNL te laten uitgroeien tot een platform waar binnen fundamenteel praktijkgerichte en georiënteerde onderzoekers van verschillende disciplines elkaar steeds beter weten te vinden. Zowel op het gebied van onderzoek als kennisdeling. Een voorbeeld is de meerwaarde die kennis over de ontwikkeling van het puberbrein kan opleveren voor vraagstukken op het gebied van de aanpak van delinquent gedrag binnen het strafrecht. Het zou mooi zijn als in de komende 10 jaar meer interdisciplinair onderzoek ten aanzien van brein, cognitie en gedrag wordt verricht. Belangrijk is dat dit niet alleen leidt tot nieuwe inzichten, maar (waar mogelijk) daadwerkelijk bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rond veiligheid.

Een leuk feit over Maaike
Als het even kan zoek ik de bergen op om lekker in te natuur over smalle paadjes en in uitdagend gebied te gaan trailrunnen.

Prof. Richard van Wezel (boegbeeld fundamenteel)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Hoogleraar Visuele Neurowetenschappen bij het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit en hoogleraar Neurofysiologie aan de Universiteit Twente.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Het is belangrijk dat we als onderzoekers in het veld van de Neurowetenschappen, Hersenen, Cognitie en Gedrag elkaar gemakkelijk kunnen vinden en consortia kunnen vormen samen met patientenverenigingen, ministeries en bedrijven voor onder andere NWA voorstellen. Het fundamentele onderzoek is de basis waaruit de nieuwste ideeen en technieken voortkomen die belangrijk zijn voor hersenonderzoek en zijn toepassingen in de komende decennia en die boodschap wil ik graag uitdragen. Multidisciplinair onderzoek heb ik mijn hele leven altijd leuk gevonden. Het leuke aan NeuroLabNL is dat er ook een zeer breed scala van partners bij NeuroLabNL betrokken is, waardoor je met zeer veel verschillende ideeen te maken krijgt.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
NeuroLabNL zal een belangrijke rol spelen bij het initieren en faciliteren van netwerkenop het gebied van onderzoek aan het brein, cognitie en gedrag. Ik hoop te bereiken dat we de komende jaren onderzoekers kunnen helpen om fundamenteel hersenonderzoek te koppelen aan vragen die voortkomen vanuit NWA en de maatschappelijke partners zoals ministeries, patientenverenigingen en bedrijfsleven. Voor de komende 10 jaar hoop ik dat de impact van die fundamentele kennis over het brein zoveel gegroeid is dat we op het gebied van hersenziektes, gewenste gedragsveranderingen en nieuwe technologie tot echt relevante oplossingen komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan betere behandelmethodes van dementie en de ziekte van Parkinson waar zoveel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben of krijgen.

Een leuk feit over Richard
Ik fiets graag op de racefiets en probeer als het kan te fietsen naar Europese congressen en voor mijn woon-werkverkeer tussen Nijmegen en Enschede (wat verder is dan de meeste mensen denken…).

Prof. Lydia Krabbendam (boegbeeld onderwijs)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Ik ben hoogleraar neuropsychologie en ik houd me bezig met de ontwikkeling van sociale cognitie bij adolescenten, de relatie tussen hersenontwikkeling en sociale ontwikkeling, en hoe deze ontwikkeling samenhangt met functioneren in sociale relaties. Ik ben niet alleen geïnteresseerd in de normale ontwikkeling, maar ook in afwijkende ontwikkeling, de adolescentie is namelijk de fase waarin verschillende vormen van psychopathologie voor het eerst optreden.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NeurolabNL biedt een platform aan onderzoekers die graag willen samenwerken om maatschappelijke impact te bereiken. Niet alleen met elkaar, maar ook met maatschappelijke partners, zoals ministeries, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat maakt NeurolabNL uniek. Een sterk punt van NeurolabNL is ook dat we naast de maatschappelijke thema’s ook het fundamentele onderzoek vertegenwoordigen.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
De komende jaren investeren we in het opbouwen van het netwerk en het ontwikkelen van projecten waarmee we de verbinding tussen de wetenschappelijke en maatschappelijke partners kunnen leggen. Ik verwacht dat we elkaar over drie jaar veel makkelijker kunnen vinden en ook beter in staat zijn om elkaars taal te begrijpen. In het onderwijs is er enorm veel belangstelling voor onderzoek naar hersenen en cognitie. Ik hoop dat we over 10 jaar de enorme hoeveelheid kennis die we al over structuur en functie van de hersenen en over cognitieve ontwikkeling hebben, daadwerkelijk kunnen inzetten om het onderwijs te verbeteren.

Een leuk feit over Lydia
Ik heb lang pencak silat gedaan en kijk nog steeds graag naar allerlei vechtsporten.

Dr. Rob Heinsbroek (NWA contactpersoon)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Ik ben beleidsmedewerker van NWO en heb gewerkt aan vele programma’s op gebied van hersenwerking en gedrag en toepassingen van hersenkennis in maatschappelijke praktijk. Dit past ook goed bij mijn neurobiologische achtergrond. Bij de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heb ik samen met collega’s kunnen bijdragen aan de bundeling van de vele vragen op gebied van hersenwerking en gedrag. Dat is later uitgegroeid tot de route NeuroLabNL.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NWO heeft voor alle routes contactpersonen. Dat is voor ons NWO werk een mooie constructie. Intern weten we zo meer van de routes en kan er effectiever worden nagedacht en gewerkt aan goede inzet van routes. Wij als contactpersonen zijn geen routetrekkers of ondersteuners van boegbeelden, de routes staan op eigen benen. Dat is goed en geeft bijvoorbeeld ook ruimte om te assisteren bij contact tussen routes onderling. Contactpersoon voor NeuroLabNL ben ik met bijzonder veel plezier. De wetenschappelijke en maatschappelijke ambities van de route sluiten goed aan op mijn ander NWO taken en met de mensen in dit veld werk ik met veel plezier samen.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
De NeuroLabNL gemeenschap heeft altijd sterk gestaan in kwaliteit, georganiseerdheid en ambities. Grote en lastige projecten zijn naar mijn idee de noodzaak de fundamentele werking van het brein beter te begrijpen, in combinatie met de ingewikkeldheid om met dat begrip iets praktisch te kunnen doen. Breinkennis voor beter onderwijs, meer veiligheid en gezondheid is een heel sterk en overtuigend vooruitzicht, maar heeft nog vele hordes te gaan, waaronder ook ethische en sociale. Werken aan laagdrempelige contacten en verbindingen tussen alle onderzoekspartijen, beleid en praktijk is van grote waarde. NeuroLabNL pakt daarin een goede rol die zich ook zeker nog verder kan ontplooien.

Een leuk feit over Rob
Enkele jaren geleden heb ik me aangesloten bij een teken- en schildergroep in mijn woonplaats Alkmaar. ’s Avonds gedurende een paar uur uren per week een groot vel papier, houtskool, kwasten en verf. Een prachtige ontdekking om erachter te komen hoe leuk en ontspannend dat is.

Wessel Hieselaar (NWA contactpersoon)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Na een Bachelor in kunstmatige intelligentie en een master in cognitieve neuroscience, werk ik nu al even als beleidsmedewerker bij NWO. Daar houd ik me in het levenswetenschappen-team van het domein ENW bezig met verschillende programma’s, zoals de Open Competitie, Veni, en Communication Initiative Award, en ook als routecontactpersoon van NeurolabNL.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?

Neuroscience in het algemeen is fascinerend, en ongelofelijk breed. Ik geniet van de interdisciplinaire samenwerking die nodig is om inzicht in het brein te vergaren, en de interactie met maatschappelijke partners om er dan ook iets mee te doen. Het is een vakgebied waarbij toepassing op zo veel gebieden mogelijk is, en NeurolabNL bevordert al deze soorten samenwerking. Als routecontactpersoon kan ik hier met veel plezier aan bijdragen.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
Ik ben onder de indruk van de zelfstandigheid en het enthousiasme waarmee NeurolabNL al functioneert. Er is een groot, levend netwerk van jonge en oude wetenschappers en maatschappelijke partijen. Ik hoop dat NeurolabNL en haar netwerk zich blijven ontwikkelen tot een plek voor interactie tussen wetenschappers die zich bezig houden met alle aspecten van het brein; tot een plek waar je van exact onderzoek door kan vliegen naar sociaal en andersom, en naar de toepassing.

Een leuk feit over Wessel

Ik heb in Nijmegen een tijd lang aan Bossaball gedaan, een mix van volleybal, voetbal en turnen, en dat op een groot springkussen met een trampoline in het midden.

Dr. Julia Henrich (coördinator NeurolabNL)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben gepromoveerd in de gezondheidspsychologie. Het thema van mij promotieonderzoek was mindfulness en hoe mindfulness mensen met chronische pijn helpt – dit onderzoek was dus op het snijvlak van experimenteel cognitieve en medische psychologie. Hoe je geest je lichaam beïnvloed (en andersom) vind ik super interessant. Ik ben gedreven om de kennis over de verbinding tussen geest en lichaam te benutten om mensen te helpen gezond te leven.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NeurolabNL wil juist de kennis van de neuro- en gedragswetenschap verbinden met de behoeften en wensen van de maatschappij. De onderzoekers bij NeurolabNL willen dit bereiken door samen met andere kennisinstituten, bedrijven en ministeries te werken. Deze manier van aanpak levert veel creatieve ideeën op.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
In de komende 3 jaar hoop ik dat NeurolabNL veel nieuwe, creatieve projecten start en dat we levendige relaties kunnen opbouwen tussen wetenschappers uit de neuro- en gedragswetenschappen, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Over tien jaar hoop ik dat NeurolabNL een zichtbaar meerwaarde heeft gecreëerd – bijvoorbeeld dat mensen gezonder een veiliger leven.

Een leuk feit over Julia
Ik ben ook yoga docente en geef al 5 jaar yoga les – eerst in Amsterdam en daarna in Oxford (waar ik promoveerde).

Loes Ottink (coördinator NeurolabNL)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik heb een Bachelor in Biologie en een Master in Cognitive Neuroscience. Op dit moment zit ik in de laatste fase van mijn promotieonderzoek, wat gaat over ruimtelijke navigatie en geheugen. Daarin onderzoek ik hoe mensen met een visuele beperking informatie uit hun omgeving verwerken tot een soort mentale kaart, om de weg te kunnen vinden.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NeurolabNL wil onderzoekers van verschillende velden bij elkaar brengen, en juist ook de wetenschap verbinden met (vragen uit) de maatschappij. Die verbinding met de praktijk vind ik ook interessant aan mijn eigen promotieonderzoek. NeurolabNL bestaat uit heel open en enthousiaste mensen, en is een platform waar interessante, creatieve ideeën ontstaan.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
Over 3 jaar hoop ik dat NeurolabNL een nog groter netwerk heeft opgebouwd, waarin juist ook maatschappelijke projecten, bedrijven en organisaties betrokken zijn. Over 10 jaar zou het geweldig zijn als projecten gestart vanuit NeurolabNL ook echt al iets hebben kunnen bijdragen in maatschappelijke problemen. Ik hoop dat hersenonderzoek toegankelijker wordt en op meer begrip voor wetenschap door een breed publiek.

Een leuk feit over Loes
Ik maak graag muziek (zang en piano), en doe ook veel aan dans, vooral klassiek ballet.

Dr. Annelinde van den Broucke (coördinator Startimpuls)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben gepromoveerd in de neurowetenschappen, op het gebied van visueel bewustzijn, geheugen en aandacht. Daarbij heb ik veel kennis opgedaan over MRI-technieken en fundamenteel onderzoek. Binnen NeuroLabNL houd ik me juist bezig met de verbinding met de maatschappij: hoe kan fundamenteel onderzoek verrijkt worden door maatschappelijke vraagstukken en hoe kunnen onderzoeksresultaten een plek krijgen in de maatschappij?

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?

NeuroLabNL bestaat uit hele enthousiaste onderzoekers en professionals. Er is de gezamenlijke wens om neurowetenschap te verbinden met de maatschappij. Het is een groep die heel inclusief werkt en altijd openstaat voor nieuwe ideeen. Vanuit NeuroLabNL worden kansen gecreeerd.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
In de komende 3 jaar hoop ik dat de Startimpuls projecten (optimale condities voor onderwijs en veiligheid van jongeren) goed landen, maar ook een goede doorstart maken. Dat de connecties die nu gelegd zijn voort blijven bestaan en hun vruchten afwerpen. Over 10 jaar hoop ik dat NeuroLabNL is gegroeid wat betreft het aantal partners en onderzoeksprojecten, tot een onderzoekscentrum wat mensen verbindt en waar impactvol onderzoek gedaan wordt. Dat het een gevestigd netwerk is in het Nederlandse onderzoeks- en maatschappelijke veld.

Een leuk feit over Annelinde
Ik reis graag: zowel door Nederland voor mijn werk (met mijn laptop vind je me van “De Huiskamer” op het station in Driebergen tot het station in Leiden, Den Haag, Amsterdam en Utrecht), als over de wereld met backpack op avontuur.