De kleine projecten voor NWA-routes (Nationale Wetenschapsagenda) zijn bedoeld om de maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact van de routeactiviteiten te vergroten. Binnen deze call for proposals kan het management van een NWA-route subsidie aanvragen voor kleine projecten. Elke aanvraag bestaat uit een aantal deelprojecten die zich richten op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis om witte vlekken in de kennisagenda, ambities en gamechangers van de route te identificeren. Deze deelprojecten dienen ervoor te zorgen dat de maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact van de routeactiviteiten toeneemt.
Deze drie onderzoekers hebben elk een klein project toegewezen gekregen binnen de Nationale Wetenschapsagenda Kleine projecten voor NWA-routes en gaan hier in het voorjaar van 2023 mee van start voor de komende twee jaar. Hieronder stellen zij zichzelf voor en vertellen ze wat ze met hun onderzoek gaan doen.

Janna Marie Bas-Hoogendam

Dr. Janna Marie Bas-Hoogendam werkt als Assistant Professor aan de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij verbonden aan het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd (KAS-Leiden) en de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

In haar onderzoek richt Janna Marie zich op de neurobiologie van angststoornissen, met name op de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van sociale angst. Sociale angststoornis (SAS) is een veelvoorkomende psychiatrische aandoening die meestal al tijdens de late kindertijd of vroege adolescentie ontwikkelt, en vaak levenslange negatieve consequenties heeft: doordat sociaal-angstige jongeren sociale situaties vermijden worden ze ernstig beperkt in hun ontwikkeling, hun relaties en hun studie/loopbaan.

In haar werk gebruikt Janna Marie MRI-scans, die zowel de anatomie als de functie van de hersenen gedetailleerd weergeven, om te bekijken welke breinkenmerken gerelateerd zijn aan SAS. In haar promotie onderzoek stelde ze een aantal endofenotypes van sociale angst vast: hersenkarakteristieken die binnen sociaal-angstige families gerelateerd zijn aan de aandoening. Deze endofenotypes geven nieuwe inzichten in de genetische kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van SAS.

In dit NWA-project wil Janna Marie een nieuwe stap zetten: ze wil onderzoeken of een geavanceerde nieuwe methode, real-time neurofeedback gebaseerd op functionele MRI-scans, sociaal-angstige jongeren kan helpen om hun angstige emoties bij te sturen, door het emotie-regulatie netwerk in hun brein te trainen. Als zulke neurofeedback effectief is betekent dat een belangrijke eerste stap om toekomstige behandelingen voor sociaal-angstige jongeren te verbeteren.

Bijgevoegde foto is gemaakt door Suédy Mauricio (Universiteit Leiden).


Marina Ruiter

Dr. Marina Ruiter is als Assistant Professor verbonden aan het Centre for Language Studies (CLS) en het departement Taal en Communicatie van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Naast haar rol als onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit heeft Marina als spraak- en taalpatholoog/logopedist ruime ervaring opgedaan met de klinische revalidatie van mensen met verworven taalstoornissen, waaronder afasie. Mensen met afasie hebben door hersenletsel moeite met het gebruik van hun moedertaal. Haar onderzoek richt zich voor een belangrijk deel op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van diagnostische en behandelinstrumenten voor mensen met afasie.

Voor mensen met afasie is communiceren in het dagelijks leven soms lastiger dan blijkt uit de testen die afgenomen zijn door een logopedist. De reden is dat deze testen niet helemaal lijken op de alledaagse situaties waarin meestal gecommuniceerd wordt. Zo worden testen afgenomen in een rustige therapiekamer en is er meestal geen tijdsdruk.

In dit project ontwikkelen de Radboud Universiteit, The Simulation Crew, Siza en de Hogeschool Utrecht een nieuwe communicatietest voor mensen met afasie, gebruik makend van Virtual Reality (VR). In een VR-omgeving is het mogelijk de complexiteit van alledaagse communicatie beter na te bootsen. De verwachting is dat de VR-gebaseerde communicatietest een beter beeld geeft van de communicatievaardigheid van mensen met afasie en daarmee een optimaal startpunt vormt voor afasietherapie.

Bijgevoegde foto is gemaakt door Suzan Zanders (Radboud Universiteit)


Rixt van der Veen

Dr. Rixt van der Veen is Assistant Professor aan het Swammerdam Institute of Life Science van de UvA en verbonden aan het interdisciplinaire Centre for Urban Mental Health.

Hoe werkt een stressvolle omgeving vroeg in het leven door op gedrag later in het leven? Dit is een belangrijke drijfveer in het onderzoek van Rixt van der Veen. Ze kijkt hierbij oa naar de effecten van vroege omgevingsfactoren op veranderingen in het stress systeem en het omgaan met complexe sociale situaties; waarom lukt het de één wel en de ander niet? Onderliggende veranderingen in het brein worden hierbij nader onderzocht. Rixt gelooft in interdisciplinair samenwerken en heeft als bioloog bij zowel Neurobiologische vakgroepen als ruime tijd bij Pedagogiek gewerkt (oa binnen het Consortium on Individual Development).

In dit NeuroLab project gaat ze samen met Dr. Heidi Lesscher (Universiteit Utrecht en Dynamics of Youth consortium) kijken naar de lange termijn effecten van cannabis gebruik tijdens zwangerschap. Cannabis gebruik bij zwangere vrouwen is met de versoepelde regelgeving (legalisering) de laatste jaren toegenomen, zonder dat we een duidelijk beeld hebben van de lange termijn effecten op de ontwikkeling van het kind. In dit project zal gekeken worden naar effecten van cannabis tijdens de zwangerschap op zowel spelgedrag als sociaal gedrag later in het leven.