In het kader van het Weekend van de Wetenschap organiseerde Katy de Kogel, Eveline Crone en Annelinde Vandenbroucke vanuit de Startimpuls een matchmaking bijeenkomst op het gebied van optimale ontwikkeling van jongeren. Tijdens de bijeenkomst, gemodereerd door Linda Duits, bespreken de deelnemers onderzoeksvragen uit de Nationale Wetenschapsagenda (mede mogelijk gemaakt door een matchmaking subsidie van NWO). Linda: “Hoe gaan jullie de onderzoeksvraag beantwoorden en wat hebben jullie nodig om echt samen te werken?” Daarmee gaan ze in groepjes aan de slag met hun kennis van en ervaring met bijvoorbeeld motivatie of antisociaal gedrag. Pesten is een expertise van promovenda Neeltje van den Bedem. “Om de onderzoeksvraag goed te stellen moet je uit de praktijk te weten komen waar de behoefte ligt.”  Op hun beurt hebben mensen in de praktijk behoefte aan verdieping en toetsing van interventies  via onderzoek. Op evenementen als deze wordt de basis hiervoor gelegd: zo heeft van den Bedem haar connecties verstevigd met praktijkpartner KiVa en onderzoekers op hogescholen en TNO. Ook op het gebied van veiligheid worden connecties gemaakt: onderzoekers aan de VU en van het Ministerie van Veiligheid en Justitie maken conrete plannen voor nieuwe projecten met onder andere Pluryn en Jeugd Justitiële Inrichtingen. 

 

Foto’s door Marc de Haan