Afgelopen maand is het artikel The international Science and Evidence-based Education Assessment gepubliceerd, in het het tijdschrift The Science of Learning. Dit artikel betreft een nieuwe kijk op de toekomst van het onderwijs.

Uit het abstract: “Onderwijs is onmisbaar voor de ontwikkeling van mensen van diverse achtergronden en levensfasen. In deze eeuw vinden versnellende demografische, ecologische, economische, sociaal-politieke en technologische veranderingen plaats. Deze veranderingen bieden kansen, maar kunnen ook samenhangen met risico’s. Dit heeft bijgedragen aan het toenemende besef dat onze huidige onderwijssystemen tekortschieten. We zouden onderwijs opnieuw kunnen vormgeven en inrichten zodat het beter aansluit bij de uitdagingen van de 21e eeuw.

Deze inzichten resulteerden in het initiatief Futures of Education van UNESCO, dat officieel gelanceerd werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2019. Het doel werd om een vernieuwde visie op toekomstig onderwijs te geven. De International Scientific and Evidence-based Education Assessment (ISEEA) draagt hieraan bij door op een brede schaal de kennis van diverse betrokkenen en aandeelhouders te bestuderen. [..] Er wordt kritisch gekeken naar hoe we het huidige onderwijs  kunnen samenvoegen met de huidige en toekomstige behoeftes en uitdagingen, aan de hand van wetenschappelijke kennis.”

In dit positie-paper worden de doelen van de ISEAA uitgelegd, en hoe deze bundeling kan bijdragen aan de verbetering van het onderwijsbeleid. Aan de toekomstige publicatie van de ISEAA werken verschillende onderzoekers van de Startimpuls van NeurolabNL mee.