Op 30 oktober vindt het 5e congres van het Nationaal Regieorgaan (NRO) plaats. Tijdens dit congres staat de vraag centraal hoe onderzoek en onderwijs elkaar versterken. Monique Vogelzang (Inspecteur-Generaal van het Onderwijs) opent het congres. De plenaire lezingen worden gegeven door Paul Kirschner, emeritus-hoogleraar Onderwijspsychologie, Jan Bransen, hoogleraar Filosofie en Felienne Hermans, universitair hoofddocent Computerwetenschap.

Tijdens de parallele sessies houdt NeurolabNL post-doc Neeltje van den Bedem een pitch over hiaten van schoolbrede anti-pest programma’s, en een workshop over het verband tussen taalproblemen en emotionele competentie.

Er zijn nog een aantal plaatsen voor het congres. Inschrijven kan via dit aanmeldformulier.