De Nationale Wetenschapsagenda heeft een NWA-ORC grant uitgereikt aan het nieuwe consortium van Startimpuls onderzoeker Lucres Nauta-Jansen (universitair hoofddocent kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam UMC). Het project gaat in op de integratie van neurobiologische en standaard psychosociale screening om forensische interventies voor de jeugd effectiever te maken. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit verschillende universiteiten, hogescholen, justitiële inrichtingen, jeugdzorg en meer, is een vervolg op een van de deelonderzoeken van de Startimpuls van NeurolabNL.

Screen & Intervene (SCIN)

Jeugddelinquentie is een aanzienlijk probleem in onze maatschappij. In de forensische praktijk richten we ons op diagnostiek en behandeling van jeugdige delinquenten, teneinde de kans op recidive te verkleinen. Helaas is die behandeling nog niet voor iedereen effectief. De aanpak van jeugdcriminaliteit kan verbeterd worden door meer rekening te houden met de neurobiologische ontwikkeling van individuele jongeren. Daarom gaat SCIN in dit project neurobiologische en standaard psychosociale screening integreren, om zo beter te kunnen voorspellen wie baat heeft bij welke interventies. Met die kennis worden vervolgens bestaande forensische interventies en het adolescentenstrafrecht effectiever.

Consortium partners

Amsterdam UMC – Locatie VUmc, Hogeschool Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut, RJJI – RijksJustitiële JeugdInrichtingen, Pluryn, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), De Borg, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Young in prison, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland.

NWA heeft het consortium, waarvan Lucres Nauta-Jansen penvoerder is, een bedrag toegekend van 1.9 miljoen euro.

Meer informatie over het SCIN project volgt binnenkort op de website van NeurolabNL. Lees hier het persbericht van Amsterdam UMC.

Bron: NWO