Vanuit de NWO is een nieuwe call for proposals gepubliceerd gericht op de wetenschapscommunicatie in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De call heeft als doel de wetenschapscommunicatie in Nederland een impuls te geven zodat een breder publiek wordt bereikt. De NWO zal een breed scala aan projecten honoreren om ervoor te zorgen dat de wetenschapscommunicatie op zoveel mogelijk verschillende manieren meer impact bereikt bij de maatschappij. Bovendien is het doel om in Nederland meer kennis te verkrijgen over manieren waarop breder publiek kan worden betrokken bij de wetenschap en hoe de samenwerking tussen wetenschap en maatschappij kan worden versterkt.

Meer informatie over de call en richtlijnen voor aanvragers zijn te vinden via deze link of in het bijgevoegde pdf-bestand onderin dit bericht. Zou jij via NeuroLabNL een aanvraag willen indienen? Neem dan even contact op met Julia Henrich, Annelinde Vandenbroucke of Merel Spaander.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 22 september 2020 om 14:00.

NWA+Wetenschapscommunicatie+call+for+proposals