Op 7 maart 2019 vond de Nationale Wetenschapsagenda conferentie “Vernieuwende risico’s of risicovolle vernieuwing?” plaats. De visie van de NWA en de nieuwe calls die hiermee gepaard gaan (NWA-ORC, thematische programma’s en de Ideeëngenerator) werden geïntroduceerd door Wim van den Doel, lid van de Raad van Bestuur van NWO. Eveline Crone (Universiteit Leiden) vertelde over het pad dat zij met Katy de Kogel (WODC) en de verschillende projectleiders van de Startimpuls bewandeld heeft om tot een succesvol consortium te komen dat gezamenlijk met maatschappelijke partners onderzoek uitvoert. De samenwerking over heel Nederland, door Crone benoemd tot “Universiteit Nederland” diende als inspiratie voor de pas geopende NWA-ORC (Onderzoek op Routes door Consortia) call. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) opende de call voor de Ideeëngenerator: een beurs voor risicovol, kleinschalig onderzoek met potentieel grote impact op de maatschappij (zie de site van NWO voor meer informatie). Paul Iske (Universiteit Maastricht) gaf het publiek mee dat mislukken mag, en soms zelfs meer waarde kan hebben dan succes. Iske sprak zijn hoop uit dat er binnen de NWA-calls en met name de Ideeëngenerator ruimte zal zijn voor falen; hij nodigt ons uit om te leren van briljant mislukte projecten.