Onderwijs

Neurolab Onderwijs thema

Onderwijs

Eén van de best aansluitende toepassingsgebieden van kennis over de hersenen is het onderwijs. In de afgelopen jaren zijn de eerste stappen richting vertaling van deze kennis naar de praktijk gezet.

Geïnspireerd door de vragen van de Nationale Wetenschapsagenda kiest NeurolabNL ervoor om het onderzoek van de komende jaren te richten op de volgende doelen.

  • Wij richten ons op het aanleren van vaardigheden die noodzakelijk zijn in de 21e eeuw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid informatie die mensen dagelijks te verwerken krijgen, en het onderhouden van relaties op grote afstand (bijvoorbeeld via internet).
  • Wij streven naar het optimaliseren van de onderwijscontext waarin jongeren en volwassenen leren. Ons doel is op basis van kennis over hersenen studiemateriaal te verbeteren en op maat te ontwikkelen voor ieder individu. Met gebruik van digitale leermiddelen worden deze op-maat-gemaakte lessen nog toegankelijker.
  • Niet alleen de onderwijscontext, maar ook de sociale context speelt een belangrijke rol bij een ideale leeromgeving. Wanneer kinderen en volwassenen zich veilig voelen en goed kunnen samenwerken stimuleert dit het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling.
  • Wij doen onderzoek naar vergrote toegankelijkheid tot onderwijs voor individuen met cognitieve en sociale beperkingen. Dit maakt de cirkel van op-maat-gemaakt onderwijs op basis van kennis over de hersenen rond.

Bekijk hier de uitgebreide agenda van het onderzoek op het gebied van Onderwijs.

Startimpuls

De startimpuls subsidie draagt bij aan onderzoek op het thema Onderwijs.

Het eerste project gaat over optimale leercondities bij het aanleren van een tweede taal.

Het tweede project gaat over buitensluiting, de effectiviteit van anti-pest programma’s en de gevolgen van pesten op de hersenontwikkeling.