Photo by Martin Adams on Unsplash &  Eagle Media Pro on Unsplash

Met een subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda zal NeurolabNL binnenkort beginnen met onderzoek naar  welzijn, cognitie en gedrag tijdens de COVID-19-pandemie.  In dit project worden die systematische overzichtsstudies uitgevoerd over de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de gebieden gezondheid, onderwijs en veiligheid. Hierbij worden zowel toegepast als fundameenteel onderzoek met elkaar verbonden om tot nieuwe inzichten te komen.

Samen met het kernteam en de taskforce van NeurolabNL zullen vier onderzoekers de studies uitvoeren:

Ewa Miedzobrodzka – Onderwijs

Ewa Miedzobrodzka is mediapsycholoog en promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij onderzoekt de effecten van gewelddadige videogames op de sociale vaardigheden van adolescenten. Daarnaast is zij docent Jeugd en Media Entertainment aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is geïnteresseerd in de gedrags- en hersenmechanismen van sociale- en motivatieprocessen betrokken bij het leren, wat haar heeft gemotiveerd om te werken aan een review binnen het thema ‘onderwijs’.

Chris Hoeboer – Veiligheid

Chris Hoeboer is een postdoctorale onderzoeker bij AmsterdamUMC. Zijn onderzoeksinteresses zijn het in kaart brengen van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen met specifieke aandacht voor slachtoffers en daders van huiselijk geweld en criminele activiteiten en het optimaliseren van de behandeling van mentale klachten na traumatische gebeurtenissen. Het lijkt hem interessant om de gevolgen van COVID-19 in kaart te brengen op het gebied van sociale veiligheid met oog op de risicofactoren die de pandemie met zich meebrengt voor crimineel gedrag zoals sociale isolatie en (financiële) stress. Daarnaast zorgt de pandemie ook voor nieuwe uitdagingen op het gebied van sociale veiligheid zoals extra barrières om hulp te zoeken bij huiselijk geweld tijdens een lockdown. Chris heeft er veel zin in om met de rest van het team de gevolgen van COVID-19 op gedrag en cognitie vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Julia Henrich – Gezondheid

Julia Henrich is postdoctorale onderzoeker bij de Universiteit Leiden, coördinator voor de NWA-route NeurolabNL en  onderzoeker voor het Digital Society Health & Well-being team dat de duurzame ontwikkeling en implementatie van digitale gezondheidsinterventies promoot. Samen met een groep jonge onderzoekers heeft ze in 2020 Young NeurolabNL opgericht. Haar achtergrond is gezondheidspsychologie, met een bijzondere interesse voor gedragsverandering, biopsychologische mechanismen en therapieën bij patiënten met chronische ziektes. De COVID-19-pandemie en de samenhangende gedragsinterventies zoals de anderhalf-meter afstandsregel hebben een grote invloed op ons gedrag, mentaal welzijn en gezondheid gehad. Tegelijkertijd  kunnen neuro-, cognitieve en gedragsaspecten ook risico- en beschermende factoren zijn voor besmetting en ongunstige ziektetrajecten. Julia kijkt ernaar uit om met behulp van het systematische review een uitgebreid overzicht te kunnen geven van de korte- en langetermijneffecten van COVID-19 op ons welzijn.

Willeke Kitselaar – Fundamenteel Onderzoek

Willeke Kitselaar is postdoctorale onderzoeker bij de Universiteit Leiden en heeft een achtergrond in multidisciplinair onderzoek op de gebieden medische en neuropsychologie, biometrie, data science en population health management. Binnenkort promoveert zij op het vroegtijdig voorspellen van aanhoudende lichamelijke klachten in de huisartspraktijk. In haar onderzoek richt zij zich graag op het slaan van bruggen tussen verschillende onderzoeksgebieden, waarbij zij met name geïnteresseerd is in fundamenteel onderzoek dat stress relateert aan gezondheid. Vanuit deze fundamentele en multidisciplinaire interesse is zij gemotiveerd om de langdurige gevolgen van COVID-19 op gedrag en cognitie in kaart te brengen. Willeke’s rol in het project is zorgdragen voor het fundamentele aspect van de drie reviews over gezondheid, educatie en sociale veiligheid.

Voor dit interdisciplinaire project werken wetenschappelijke en maatschappelijke partners samen om een grote maatschappelijke impact te maken.