Ken je iemand in je netwerk die geïnteresseerd is in grootschalige, interdisciplinaire onderzoeksprojecten waarin maatschappelijke partners en/of bedrijven samenwerken? Stuur hem/haar dit bericht over de ORC 2022. De ronde staat nu open voor korte en bondige initiatieven, en op 18 januari 2022 wordt online uitleg gegeven en beantwoordt NWO vragen over de ronde.

NWA-ORC call 2022 geopend

De NWO programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van interdisciplinaire consortia waarin maatschappelijke partners – en vaak ook bedrijven – vertegenwoordigd zijn. De Call for Proposals is te vinden op NWO | Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia 2022 (NWA-ORC 2022).

Voor meer informatie over de call en de webinar op 18 januari, zie deze oproep.