Over BCB-NL

Brain Cognition Behavior – The Netherlands (BCB-NL)

Wie zijn wij?

Brain Cognition Behavior – The Netherlands (BCB-NL) is een overkoepelend platform tussen de Nederlandse verenigingen en netwerken voor onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag.

Hiermee bundelen wij de krachten en worden de belangen behartigd voor hersen-, cognitie-, en gedragsonderzoek in Nederland en de maatschappelijke vraagstukken die hieraan gerelateerd zijn.

Wie zijn er op dit moment aangesloten bij BCB-NL?

De volgende verenigingen of netwerken zijn momenteel aangesloten: NWA route NeurolabNL, Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Psychonomie (NVP), Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH), Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG), Neurofederatie, Nederlandse vereniging voor Slaap – Waak Onderzoek (NSWO), Stress NL, Neurotech-NL, Cognition, Behavior and Evolution Network (CBEN) en Stichting Hersenstimulatie.

Tijdslijnen

Momenteel wordt er gewerkt aan een visiedocument voor BCB-NL, en zal binnenkort op deze pagina verschijnen. Een BCB-NL start evenement wordt eveneens voorbereid. Nadere informatie volgt zodra er meer duidelijk is over wanneer bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden.

Contact

Wilt u aansluiten bij BCB-NL? Stuurt u dan een mail aan Julia Henrich.

Bij vragen over BCB-NL kunt u contact opnemen met Julia Henrich.

Foto van de eerste bijeenkomst van BCB-NL