Over BCB-NL

Brain Cognition Behavior – The Netherlands (BCB-NL)

Wie zijn wij?

Brain Cognition Behavior – The Netherlands (BCB-NL) is een overkoepelend platform tussen de Nederlandse verenigingen en netwerken voor onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag.

Hiermee bundelen wij de krachten en worden de belangen behartigd voor hersen-, cognitie-, en gedragsonderzoek in Nederland en de maatschappelijke vraagstukken die hieraan gerelateerd zijn.

Wie zijn er op dit moment aangesloten bij BCB-NL?

De volgende verenigingen of netwerken zijn momenteel aangesloten: NWA route NeurolabNL, Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Psychonomie (NVP), Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH), Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG), Neurofederatie, Nederlandse vereniging voor Slaap – Waak Onderzoek (NSWO), Stress NL, Neurotech-NL, Cognition, Behavior and Evolution Network (CBEN), Stichting Hersenstimulatie en Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP).

Visie

Hier kun je meer lezen over de visie van BCB-NL.

Officiële start

Het BCB-NL Start Evenement heeft op 4 november plaatsgevonden.

Vertegenwoordigers en Co-vertegenwoordigers

NeurolabNL: Andrea Evers, Lydia Krabbendam, Richard van Wezel, Katy de Kogel

Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN): Martine J. E. van Zandvoort, Dymphie In de Braek

Nederlandse Vereniging voor Pychonomie (NVP): Heleen Slagter, Stefan van der Stigchel

Association of researchers in psychology and health (ARPH): Nynke van der Laan, Catharine Evers, Rob Ruiter

Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG): Marc Naguib, Ton Groothuis, Jorg Massen

Neurofederatie: Jocelien Oliver

Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO): Ysbrand van der Werf

Stress NL: Erno Hermans

NeuroTech-NL: Ian Cameron

Cognition, Behavior and Evolution Network (CBEN): Mariska Kret

Stichting Hersenstimulatie: Alexander Sack

Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP): Andrea Evers

Contact

Wilt u aansluiten bij BCB-NL? Stuurt u dan een mail aan Julia Henrich.

Bij vragen over BCB-NL kunt u contact opnemen met Julia Henrich.

Foto van de eerste bijeenkomst van BCB-NL