Loading...
Over2018-11-19T16:25:59+00:00

Over

Neurolab

NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Een werkplaats, omdat professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag. 

NeuroLabNL is een initiatief dat ontstaan is vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. De Nationale Wetenschapsagenda is voortgekomen uit bijna 12.000 vragen die aan de wetenschap zijn gesteld door de bevolking. Deze 12.000 vragen zijn vervolgens weer geclusterd tot 140 subvragen. NeuroLabNL heeft als doel om de vragen over de werking van de hersenen, cognitie en gedrag te beantwoorden. Wetenschappers vanuit heel Nederland hebben gezamenlijk 4 agenda’s neergezet, toegespitst op de thema’s Onderwijs, Veiligheid, Gezondheid en Fundamenteel. Deze agenda’s zijn complementair en vormen in hun geheel de basis voor de belangrijkste focuspunten op gebied van neurowetenschappelijk onderzoek in Nederland. In samenwerking met hogescholen, kennisinstellingen en praktijk partners voeren we deze onderzoeken de komende jaren uit en brengen we de gegenereerde kennis direct in de praktijk.

De boegbeelden die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van deze werkplaats zijn Prof. Dr. Eveline Crone (Universiteit Leiden), Dr. Katy de Kogel (‎WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie), Prof. Dr. Andrea Evers (Universiteit Leiden) en Prof. Dr. Cyriel Pennartz (Universiteit van Amsterdam), in samenwerking met Dr. Rob Heinsbroek (NWO).

Als programma coördinator voor de Startimpuls overziet Dr. Annelinde Vandenbroucke (Universiteit Leiden) het dagelijkse management van de lopende onderzoeksprojecten. De kennistransfer door middel van blogs wordt verzorgd door Dr. Jiska Peper (Universiteit Leiden | Science2share).

Bekijk hieronder het informatiefilmpje van NeuroLabNL.