Ons team

Prof. Willem (Wijo) Kop (boegbeeld gezondheid)

Prof. Maaike Kempes (boegbeeld veiligheid )

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben bijzonder hoogleraar forensische neuropedagogiek aan de Universiteit Leiden en hoofd Wetenschap en Opleidingen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP). Een van mijn aandachtsgebieden is de relatie tussen neurocognitieve ontwikkeling en delinquent gedrag.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Ik vind het leuk en belangrijk om samenwerking tussen verschillende disciplines op het gebied van veiligheid zowel in onderzoek als met maatschappelijke partners samen te brengen. Daarbij hoort ook het interesseren van Ministeries om in dit soort initiatieven te investeren. De laatste jaren is er veel nieuwe kennis op het gebied van neurowetenschappen ontwikkeld. Mijn ambitie is deze kennis op zo’n manier verder te ontwikkelen dat de maatschappelijk partners hier ook in de praktijk verder mee kunnen. NeurolabNL is een plek waarin onderzoekers uit het veld van de Neurowetenschappen, Hersenen, Cognitie en gedrag en maatschappelijke partners elkaar kunnen vinden om dit mogelijk te maken.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
De ambitie voor de komende 3 jaar is om NeurolabNL te laten uitgroeien tot een platform waar binnen fundamenteel praktijkgerichte en georiënteerde onderzoekers van verschillende disciplines elkaar steeds beter weten te vinden. Zowel op het gebied van onderzoek als kennisdeling. Een voorbeeld is de meerwaarde die kennis over de ontwikkeling van het puberbrein kan opleveren voor vraagstukken op het gebied van de aanpak van delinquent gedrag binnen het strafrecht. Het zou mooi zijn als in de komende 10 jaar meer interdisciplinair onderzoek ten aanzien van brein, cognitie en gedrag wordt verricht. Belangrijk is dat dit niet alleen leidt tot nieuwe inzichten, maar (waar mogelijk) daadwerkelijk bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rond veiligheid.

Een leuk feit over Maaike
Als het even kan zoek ik de bergen op om lekker in te natuur over smalle paadjes en in uitdagend gebied te gaan trailrunnen.

Prof. Roger Adan (boegbeeld fundamenteel)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Hoogleraar Moleculaire Farmacologie bij de afdeling Translationele Neurowetenschappen van het UMCU. Daarnaast ben ik gasthoogleraar aan de Universiteit van Gothenburg en wetenschappelijk adviseur bij Eetstoornissenkliniek Rintveld in Zeist. Ik ben in Utrecht opgeleid als medisch bioloog en gepromoveerd op een moleculair neuroscience onderwerp (genregulatie van vasopressine en oxytocine). Mijn huidig onderzoek richt zich vooral op het ontrafelen van mechanismen onderliggend aan eetstoornisssen.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Multidisciplinair onderzoek trekt mij aan. Ik ben senior auteur geweest op uiteenlopende gebieden in het neuroveld (naast fundamentele neuroscience doe ik ook klinisch onderzoek, neurogenetica, neuroimaging, farmacologie en epidemiologie). Om die reden heb ik een goed overzicht van de sterke en zwakkere kanten van diverse onderzoeksstrategieën binnen het hersenonderzoek. Het fundamentele onderzoek is de basis waaruit de nieuwste ideeën en technieken voortkomen die van belang zijn voor hersenonderzoek en de toepassingen daarvan. Dit type hersenonderzoek zal de komende decennia steeds belangrijker worden en die boodschap wil ik graag uitdragen. Het leuke aan NeuroLabNL is dat er ook een zeer breed scala van partners bij NeuroLabNL betrokken is, waardoor je met zeer veel verschillende ideeën te maken krijgt.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
NeuroLabNL zal een belangrijke rol spelen bij het initiëren en faciliteren van netwerken op het gebied van onderzoek aan het brein, cognitie en gedrag. Ik hoop te bereiken dat we de komende jaren onderzoekers kunnen helpen om fundamenteel hersenonderzoek te koppelen aan vragen die voortkomen vanuit NWA en de maatschappelijke partners zoals ministeries, patiëntenverenigingen en het bedrijfsleven. Voor de komende 10 jaar hoop ik dat de impact van die fundamentele kennis over het brein zoveel gegroeid is dat we op het gebied van hersenaandoeningen, gewenste gedragsveranderingen en nieuwe technologie tot echt relevante oplossingen komen; denk hierbij bijvoorbeeld aan betere behandelmethodes in de mentale gezondheidszorg waar zoveel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben of krijgen.

Een leuk feit over Roger
Ik speel piano, zowel klassiek (Chopin, Beethoven…) als jazz. Ik beleef veel plezier als pianist van een big band en een jazzcombo.

Prof. Peter Verkoeijen (boegbeeld onderwijs)

Wat is jouw expertise en achtergrond?
Ik ben lector van het lectoraat Brein en Leren bij het expertisecentrum Future-proof Education. Dit expertisecentrum is verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool. Daarnaast ben ik bijzonder hoogleraar onderwijspsychologie op de leerstoel “Praktijkgericht onderwijsonderzoek naar toepassingen van de cognitieve psychologie in het hoger onderwijs”, ondergebracht bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Department of Psychology, Education, and Child Studies (DPECS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik ben aan de Universiteit Maastricht opgeleid tot cognitief psycholoog met een specialisatie in de onderwijspsychologie. Mijn onderzoek richt zich op het in kaart brengen en het begrijpen van de relatie tussen cognitieve leerstrategieën en leren en presteren. Ook kijk ik naar hoe je het gebruik van effectieve cognitieve leerstrategieën kunt stimuleren bij studenten in het hoger onderwijs wanneer zij zelfstandig studeren.

Waarom ben je boegbeeld van NeurolabNL geworden en wat vind je leuk aan NeurolabNL?
Wat ik leuk vind aan NeurolabNL is het multidisciplinaire karakter. Het is een werkplaats voor onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag waarin fundamenteel en praktijkgericht onderzoek samenkomen. Onderzoekers werken hier samen met verschillende maatschappelijke partners aan het genereren van theoretische kennis maar ook aan de doorwerking van deze kennis naar de praktijk. Dit alles sluit heel goed aan bij mijn werk als lector en praktijkgerichte onderzoeker. Ik ben daarom blij dat ik als boegbeeld op het thema onderwijs mijn steentje bij mag dragen aan NeurolabNL.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
NeuroLabNL zal in de komende 3 jaar een grote rol gaan spelen in het verbinden van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag. Dit onderzoek richt zich op de vragen die voortkomen uit de nationale wetenschapsagenda en die zijn belangrijk voor de maatschappelijke partners waarmee we samenwerken. Als boegbeeld voor het thema onderwijs hoop ik dat Neurolabnl onderzoeken over 10 jaar inzichten hebben opgeleverd die ons helpen om de onderwijspraktijk te verbeteren, bijvoorbeeld doordat deze inzichten bijdragen aan onderwijsaanpakken die autonome motivatie, diepgaand leren, zelfregulerend leren en welzijn bij leerlingen en studenten weten te bevorderen.

Een leuk feit over Peter
Ik hou erg van racefietsen in het hooggebergte. Ieder jaar ga ik daarom met vrienden een week op fietsvakantie, voornamelijk naar de Alpen. Het resultaat is dat ik enkele “monstertochten” op mijn naam heb staan zoals de Marmotte en de Dolomietenmarathon. Ik ben ik lid van de “Club de Single de Mont Ventoux”, voor mensen die op 1 dag minimaal 3 maal de Mont Ventoux zijn op gefietst.

Dr. Rob Heinsbroek (NWA contactpersoon)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Ik ben beleidsmedewerker van NWO en heb gewerkt aan vele programma’s op gebied van hersenwerking en gedrag en toepassingen van hersenkennis in maatschappelijke praktijk. Dit past ook goed bij mijn neurobiologische achtergrond. Bij de ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heb ik samen met collega’s kunnen bijdragen aan de bundeling van de vele vragen op gebied van hersenwerking en gedrag. Dat is later uitgegroeid tot de route NeuroLabNL.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?
NWO heeft voor alle routes contactpersonen. Dat is voor ons NWO werk een mooie constructie. Intern weten we zo meer van de routes en kan er effectiever worden nagedacht en gewerkt aan goede inzet van routes. Wij als contactpersonen zijn geen routetrekkers of ondersteuners van boegbeelden, de routes staan op eigen benen. Dat is goed en geeft bijvoorbeeld ook ruimte om te assisteren bij contact tussen routes onderling. Contactpersoon voor NeuroLabNL ben ik met bijzonder veel plezier. De wetenschappelijke en maatschappelijke ambities van de route sluiten goed aan op mijn ander NWO taken en met de mensen in dit veld werk ik met veel plezier samen.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
De NeuroLabNL gemeenschap heeft altijd sterk gestaan in kwaliteit, georganiseerdheid en ambities. Grote en lastige projecten zijn naar mijn idee de noodzaak de fundamentele werking van het brein beter te begrijpen, in combinatie met de ingewikkeldheid om met dat begrip iets praktisch te kunnen doen. Breinkennis voor beter onderwijs, meer veiligheid en gezondheid is een heel sterk en overtuigend vooruitzicht, maar heeft nog vele hordes te gaan, waaronder ook ethische en sociale. Werken aan laagdrempelige contacten en verbindingen tussen alle onderzoekspartijen, beleid en praktijk is van grote waarde. NeuroLabNL pakt daarin een goede rol die zich ook zeker nog verder kan ontplooien.

Een leuk feit over Rob
Enkele jaren geleden heb ik me aangesloten bij een teken- en schildergroep in mijn woonplaats Alkmaar. ’s Avonds gedurende een paar uur uren per week een groot vel papier, houtskool, kwasten en verf. Een prachtige ontdekking om erachter te komen hoe leuk en ontspannend dat is.

Wessel Hieselaar (NWA contactpersoon)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Na een Bachelor in kunstmatige intelligentie en een master in cognitieve neuroscience, werk ik nu al even als beleidsmedewerker bij NWO. Daar houd ik me in het levenswetenschappen-team van het domein ENW bezig met verschillende programma’s, zoals de Open Competitie, Veni, en Communication Initiative Award, en ook als routecontactpersoon van NeurolabNL.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?

Neuroscience in het algemeen is fascinerend, en ongelofelijk breed. Ik geniet van de interdisciplinaire samenwerking die nodig is om inzicht in het brein te vergaren, en de interactie met maatschappelijke partners om er dan ook iets mee te doen. Het is een vakgebied waarbij toepassing op zo veel gebieden mogelijk is, en NeurolabNL bevordert al deze soorten samenwerking. Als routecontactpersoon kan ik hier met veel plezier aan bijdragen.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?
Ik ben onder de indruk van de zelfstandigheid en het enthousiasme waarmee NeurolabNL al functioneert. Er is een groot, levend netwerk van jonge en oude wetenschappers en maatschappelijke partijen. Ik hoop dat NeurolabNL en haar netwerk zich blijven ontwikkelen tot een plek voor interactie tussen wetenschappers die zich bezig houden met alle aspecten van het brein; tot een plek waar je van exact onderzoek door kan vliegen naar sociaal en andersom, en naar de toepassing.

Een leuk feit over Wessel

Ik heb in Nijmegen een tijd lang aan Bossaball gedaan, een mix van volleybal, voetbal en turnen, en dat op een groot springkussen met een trampoline in het midden.

Tom Roovers (coördinator NeurolabNL)

Wat is jouw expertise en achtergrond?

Ik heb Neurobiologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ben momenteel bezig met mijn PhD bij de afdeling Medische en Klinische Psychologie op Tilburg University. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op de regulatie van het autonome zenuwstelsel bij mensen met hart- en vaatziekten en de relatie met gezondheidsgedrag en psychologisch welzijn. Mijn passie voor dit vakgebied maakt me tot een enthousiaste aanvulling op het NeurolabNL-team.

Wat vind je leuk aan NeurolabNL?

Wat ik bijzonder waardeer aan NeurolabNL is de toewijding om de prangende vragen van burgers te beantwoorden en deze vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Dit leidt tot een breed begrip en een diepgaande analyse van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Daarnaast ben ik onder de indruk van de nadruk die NeurolabNL legt op de praktische toepassing van wetenschappelijk onderzoek, waardoor de kloof tussen theorie en praktijk wordt gedicht. Dit maakt NeurolabNL voor mij een waardevolle en impactvolle organisatie waar ik graag deel van uitmaak.

Wat zijn je ambities voor NeurolabNL – Wat hoop je te bereiken in de komende 3 jaar en de komende 10 jaar?

Wat betreft mijn ambities voor NeurolabNL, hoop ik dat de organisatie de komende jaren een platform blijft bieden om onderzoekers te inspireren en jong talent te stimuleren. Daarnaast streef ik ernaar dat NeurolabNL in de komende tien jaar aanzienlijk zal bijdragen aan de gezonder leven voor de Nederlandse bevolking door onderzoekskennis om te zetten in praktische toepassingen en deze te integreren in beleidsvorming.

Een leuk feit over Tom

Ik heb een passie voor sport. Naast de vele uren die ik op het voetbalveld doorbreng, kun je me ook vinden op de padel- en golfbanen.