Op het ministerie van Justitie en Veiligheid kwamen onderzoekers, maatschappelijke partners en bedrijven samen voor het 6e Wearables in Practice (WIP) symposium. De focus van de dag ligt op wetgeving, mogelijkheden (en gevaren) van big data en aggressie-regulatie. Nieuwe wegen worden ingeslagen: is het mogelijk om een wearable te ontwerpen die feedback geeft aan de drager over (negatieve) staat-van-zijn?

Het is duidelijk dat er veel aandacht is voor privacy en bescherming van gegevens, maar dat er ook nog verder onderzoek nodig is: wanneer is big data herleidbaar naar een persoon? En hoe kunnen we deze gegevens beter beschermen? De middag eindigt met een levendige discussie over de mogelijkheid om een nieuwe, open source, wearable te ontwerpen, waarbij data lokaal verwerkt kan worden. Het is duidelijk dat het wetenschappelijke landschap rondom wearables in Nederland bruist van de energie.