NeurolabNL onderzoekster Marjorie Beld heeft op dinsdag 19 november 2019 haar proefschrift ‘Still Learning: The impact of classroom climate on students attending secondary special education’ verdedigd in de Singelkerk te Amsterdam. Haar onderzoek richtte zich op het leerklimaat van het speciaal onderwijs in de residentiële jeugdzorg. Gedurende haar onderzoek ontwikkelde en valideerde zij een tweetal instrumenten om het leerklimaat te kunnen meten binnen het speciaal onderwijs. Omdat (zelf)perceptie van academische competenties en sociale relaties met medeleerlingen in verband staan met het toekomstperspectief van leerlingen in het speciaal onderwijs, is onderzocht of hun leerklimaat gerelateerd is aan deze aspecten. Met haar promotieonderzoek wil Marjorie bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het speciaal onderwijs, en aan een beter toekomstperspectief voor deze leerlingen. Een uitgebreide versie van haar proefschrift is te vinden via deze link.

Naast haar promotieonderzoek is Marjorie werkzaam als senior onderzoeker voor het lectoraat Jeugd en docente Social Work aan de Hogeschool Windesheim (Zwolle).

Afbeelding door Ursula Aubri