Tijdens de NeurolabNL Matchmakingbijeenkomst 2019 deelden wetenschappers (WO, HBO) en medewerkers uit bedrijven en ministeries hun ervaringen van samenwerking met elkaar. Hun advies willen we graag met iedereen delen omdat het nuttige bouwstenen zijn voor succesvolle samenwerking tussen universiteiten, HBO’s, ministeries  en bedrijven:

 1. Relevant voor alle partners (ministeries, HBO’s, bedrijven):
  • Benader de instellingen tijdig
  • Bouw een op lang termijn gerichte relatie met de organisatie op
  • Plan passende trajecten tot samenwerking (voorbereiding, overlegvormen besluitvormingslijn betrokken organisaties)
  • Communication is key – vaak is veel communicatie nodig
  • Maak verwachtingen duidelijk
 2. Ministeries:
  • Vormen om tot samenwerking met ministeries te komen
   • Gezamenlijke agendasetting, bijvoorbeeld: NWA open calls (ORC), NWA thema’s vanuit ministeries, directe opdracht tot programma (vaak via uitvoeringsorganen NWO, ZonMw, RVO, …), ministeries besteden zelf onderzoek uit (bv JenV via WODC)
   • Wanneer hebben ministeries onderzoek of advies nodig?
    1. Bij maatschappelijk of politiek ontwrichtende kwesties, wordt vaak een onderzoekscommissie van ‘wijze mensen’ ingesteld.
    2. Bij ontbrekende specialistische kennis kan een vraag uitbesteed worden aan universiteiten of aan andere kennisinstituten waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.
    3. Bij versnipperde of verspreide kennis is er behoefte aan een specialist of aan een samenwerkingsverband die een kennissynthese kan maken
    4. Bij beleidsondersteunende vragen via specifieke beleidsgerichte kennisinstellingen, zoals publieke kennisorganisaties
    5. Bij complexe maatschappelijke problemen, waarin veel verschillende belangen spelen, kunnen adviesraden of maatschappelijke dialogen uitkomst bieden.
    6. Hoe komen ministeries aan kennis? https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/nieuwe-serie-hoe-komen-ministeries-aan-kennis
   • Ook ministeries hebben vaak georganiseerde (matchmaking) evenementen. Check hun websites, schrijf in voor hun mailinglijst, ga naar de bijeenkomst
  • Do’s
   • Denk in kortere tijdspannen (korter dan wetenschappelijke onderzoeksprojecten)
   • Hou rekening met kennis die voor ministerie waarde heeft (maatschappelijke vraag, kennis met beleidsrelevantie, praktijkwaarde en/of toepasbare inzichten)
   • Betrek de kennisketen (complementariteit, groep i.p.v. solo). Een georganiseerde groep heeft meer impact
   • Ga niet met je uitgewerkte onderzoeksvoorstel naar een ministerie, maar ontwikkel samen met hun een project.
 3.  HBO’s
  • Zijn geïnteresseerd in het verhogen van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en het bevorderen van intervisie.
  • Willen onderzoek doen met thema’s die direct aansluiten op de topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda.
  • Belangrijk voor een project is de verspreiding van kennis richting het onderwijs en de beroepspraktijk en het bevorderen van ondernemerschap onder studenten en onderzoekers.
  • Do’s
   • Maak opbrengsten heel duidelijk
   • Doe samen onderzoek
   • Realiseer praktijkimpact
 4.  Bedrijven
  • Relevante sectoren: Pharma (ook buitenlands), voedingsmiddelen, gedragsmonitoring / voorspelling, fysiologie monitoring, artificial intelligence, neurotechnologie, robotica, domotica, brain-inspired ICT, (serious) gaming
  • Netwerken om in contact te komen met bedrijven, voorbeelden: i3B, NeuroTech-NL, Deltaplan Dementie, DTL – Dutch Techcentre for life sciences, hDMT – Human Organ and Disease Model technologies, IMDI – Innovative Medical Devices Initiative, Health Valley Netherlands, One Planet Research Center
  • Do’s
   • Onderteken een consortiumovereenkomst
   • Bespreek IP en publicatierecht voor het begin van het project
   • Stuur regelmatig (begrijpelijke) updates die intern kunnen worden gedeeld

Met veel dank aan alle sprekers: Katy de Kogel, Rob Heinsbroek, Iris Sommer, Wiesje van Flier, Jaqueline Hoogendam, Richard van Wezel, Peter Verkoeijen, Raymond van Ee en alle commentaren van het publiek!

P.s. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Marc de Haan