Op donderdag 16 mei vierde het Startimpuls project dat de onderzoeken halverwege zijn, en goed op weg. Het evenement ging van start met een inspirerende lezing van professor Ron Dahl, van UC Berkeley, Californie. Prof. Dahl is een expert op het gebied van ontwikkelingspsychologie en neurowetenschappen. Hij deelde zijn kennis over het toepassen van deze wetenschap in de praktijk, en inspireerde het publiek met zijn visie over “positief interveniëren op een vroege leeftijd, zodat het ontwikkeltraject in een vroeg stadium de goede kant op gaat”. Ook gaf hij aan dat jongeren “er graag toe doen (to matter)”. Door jongeren in hun waarde te laten en ze mee te laten denken, vervullen ze op een positieve manier hun plek in de maatschappij.

De onderzoekers op het Startimpuls project namen het publiek mee voor een kort kijkje in hun onderzoek: in 4 minuten presenteerden ze hun wetenschappelijke producten over het leren van een tweede taal, motivatietools en lespakketten voor HBO professionals, pestgedrag, en de verbeterde inzet van wearables om fysiologische maten te meten in het dagelijkse leven.

Directeur-Generaal Marcelis Boereboom (OCW), Pedagogisch Directeur Marijke van Genabeek (RJJI) en Professor Ron Dahl sloten af met hun visie over neurowetenschappen in beleid en praktijk: onderzoek vanuit NeuroLabNL over het ontwikkelende brein informeert het jeugdstrafrechtelijk beleid, bijvoorbeeld bij de inzet van het adolescentenstrafrecht. Communicatie van dit soort onderzoek is daarom van groot belang, niet alleen naar professionals, maar ook naar de toekomst van de maatschappij: onze kinderen.

Voor meer nieuws en een inhoudelijk verslag van de masterclass, zie de nieuwsbijlage van de Universiteit Leiden.

Foto’s door Marc de Haan.