Neurobiologische kennis over antisociaal gedrag bij jongeren neemt de laatste jaren steeds meer toe. Hoe deze kennis gebruikt kan worden in de praktijk, bijvoorbeeld door professionals die met criminele jongeren werken, is vaak nog onduidelijk. De Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht hebben een ZonMW subsidie toegekend gekregen voor het ontwikkelen van een lespakket over de neurobiologie achter antisociaal gedrag. Dit lespakket is bedoeld om professionals (in opleiding) inzicht te geven in de neurobiologische aspecten die mee kunnen spelen bij antisociaal gedrag: hoe kun je met deze kennis omgaan, de kennis inzetten en welke conclusie kun je eraan verbinden.

Wetenschappelijke kennis vanuit de Startimpuls van NeuroLabNL (met name deelproject 3) wordt gebundeld met praktische kennis vanuit onder andere de Academische Werkplaats Jeugd en sociale partners zoals het NIFP, Pluryn en Young in Prison. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het lespakket ligt bij het betrekken van jongeren zelf en de professionals die met hen werken. Het resultaat zal een dynamisch onderwijspakket zijn dat is gebaseerd op de meest recente kennis vanuit neurobiologie, psychologie en sociologie.