De Nationale Wetenschapsagenda heeft een bedrag van 150.000 euro toegekend voor onderzoek naar de invloed van de covid-19-pandemie op ons gedrag en welbevinden. In dit project worden 3 systematische overzichtsstudies uitgevoerd over de gevolgen van de covid-19-pandemie op gezondheid, onderwijs en veiligheid. Het kernteam van NeurolabNL en het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en het WODC zijn hierbij betrokken.

Om de rol van gedragswetenschappelijke factoren en de maatschappelijke gevolgen van covid-19 in kaart te brengen is een aanpak nodig waarin verschillende expertises zijn gebundeld. NeurolabNL is hiervoor het aangewezen netwerk, aangezien hier wetenschappelijke en maatschappelijke partners samenwerken met unieke expertise op het gebied van hersenen, cognitie en gedrag.