Sensortechnologie, big data, onderzoek naar hersenen… hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040? En hoe innoveren we dan? Tijdens het symposium Zorg voor Jeugd 2040 wordt samen met Academische Werkplaats Samen de context van de zorg voor jeugd in 2040 geschetst: het toekomstbeeld van de maatschappij. Na deze introductie ga je met fundamentele onderzoekers/innovators deelsessies in, om te horen waar het onderzoek nu staat, welke ontwikkelingen staan te gebeuren de komende jaren en welke impact dit heeft op de zorg voor jeugd in 2040. Daarna geef je samen met een ervaringsdeskundige in een interactieve setting feedback. Onder andere post-doc Neeltje van den Bedem, post-doc Lisa Schreuders, en projectleider Jan van Erp verzorgen de workshops vanuit NeurolabNL.

Wanneer: Vrijdag 8 november 2019 van 12.45-17.00 uur, met een aansluitende borrel

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag Campus, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Voor: uitvoerend professionals, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek

Programma:

12.45 – 13.15 uur            Inloop met koffie/thee en registratie deelnemers

13.15 – 14.00 uur            Plenair deel; keynote door Robert Vermeiren

14.00 – 15. 00 uur          Workshopronde 1: Vakmanschap, Big Data, Sociale Buitensluiting en Hersenontwikkeling, Weerbaarheid, Sensortechnologie

15.00 – 15.30 uur           Pauze

15.30 – 16.30 uur           Workshopronde 2: Vakmanschap, Big Data, Sociale Buitensluiting en Hersenontwikkeling, Weerbaarheid, Sensortechnologie

16.30 – 17.00 uur           Plenaire terugkoppeling en afsluiting

17.00                                 Borrel