Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseerde op 8 oktober 2019 de wetenschapsdag. Het thema van dit jaar was innovatie. Wetenschapper Reinoud Kaldewaij (Donders Instituut van de Radboud Universiteit) presenteerde zijn promotieonderzoek en gaf daarnaast een poster presentatie over NeurolabNL. Hiermee liet hij zien hoe NeurolaNL een brug slaat tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke toepassingen, en werden praktische oplossingen aangekaart om onderzoeksbevindingen uit hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek toe te passen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van apps om het leren van een tweede taal te ondersteunen of door het verbinden van wetenschappers met instellingen en ministeries. Tijdens de posterpresentatie was er veel belangstelling voor vraagstukken rondom hersenonderzoek en veel deelnemers gaven aan de potentie te zien in het toepassen van fundamenteel onderzoek naar de maatschappij.

Reinoud Kaldewaij houdt zich, net als NeurolabNL, bezig met het verbinden van wetenschappelijke bevindingen aan maatschappelijke kwesties. Zijn promotieonderzoek Police-in-Action richt zich op de invloed van stressreacties en emotie-regulatie op het ontwikkelen van posttraumatische stress bij politieagenten. Wij vroegen Reinoud naar zijn indrukken van de SZW wetenschapsdag en naar zijn onderzoek.

Foto Reinoud Kaldewaij

Wat is het algemene thema van je PhD?
Neurale processen onderliggend aan emotie-regulatie en stress-gevoeligheid in politieagenten.

Waarom vind je het interessant?
Ik ben erg geïnteresseerd in menselijk gedrag in het algemeen en de manier waarop we omgaan met stress en emoties in het bijzonder. Ik denk dat hersenonderzoek cruciaal is in het beter begrijpen van deze bewuste en onbewuste processen.

Wat heb je tijdens de SZW wetenschapsdag gepresenteerd?
Tijdens de SZW wetenschapsdag heb ik laten zien dat in een groep van politieagenten, activiteit in de anterieure prefrontale cortex tijdens emotie regulatie samenhangt met hoe gevoelig iemand is voor stress op de korte en lange termijn.

Waarom was de informatie die je gepresenteerd hebt belangrijk en relevant voor SZW?
Beter begrip van stress-gerelateerde processen zou van belang kunnen zijn bij het voorkomen van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

Zijn er nog open vragen/inconsistente resultaten in je onderzoek of in de toepassing van je onderzoek?
Zeker! Het verband tussen de hersenactiviteit en stress-gevoeligheid dat ik heb gevonden in mijn onderzoek is robuust, maar het is ook evident dat dit slechts gedeeltelijk verklaard waarom de ene persoon stressgevoeliger is dan de andere persoon. We zijn nog volop aan het onderzoeken welke andere factoren een rol spelen.

Naast je eigen onderzoek, heb je ook een posterpresentatie voor NeurolabNL gegeven en uitgelegd op welke manieren hersenonderzoek toegepast kunnen worden. Waar heb je het voornamelijk over gehad?
De poster legde vooral de nadruk op wat NeurolabNL als werkplaats voor hersen-, cognitie-, en gedragsonderzoek inhoudt en welke toepassingen er zijn binnen de vier thema’s onderwijs, veiligheid, fundamenteel en gezondheid. Een paar voorbeelden zijn dat hersenonderzoek ons laat begrijpen welke rol informatieverwerking op het verouderingsproces heeft (thema fundamenteel), wat bijvoorbeeld de impact is van stress of besluitvormingsvermogen (thema veiligheid), en hoe een app je kan helpen om een tweede taal te leren door de taalprocessen in het brein na te bootsen (thema onderwijs). Maar, zo zijn er nog eindeloos veel mogelijkheden om hersenonderzoek toe te passen!

Hoe reageerde het publiek en welke onderwerpen vonden zij met name interessant?
Het was leuk om te horen dat er door beleidsmakers van de overheid en belastingdienst wordt nagedacht over wat voor mensen prettiger is: een hogere toeslag nu, en het risico dat je later iets terug moet betalen aan de belasting, of een lagere toeslag nu, en het resterende bedrag later. Dit sluit goed aan bij onderzoek dat wordt gedaan naar beloning en onzekerheid. Daarnaast was het leuk om te zien dat er een gevarieerd publiek was, zowel medewerkers van het SZW als onderzoekers uit andere disciplines, met name economie.

Hoe reageerde het publiek op het belang van hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek?
De potentie voor het toepassen van hersenonderzoek wordt zeker gezien. Het publiek toonde veel interesse in nieuwe gedragsinzichten uit (neuro-)cognitief onderzoek en ook is men er bijvoorbeeld in geïnteresseerd hoe bijvoorbeeld armoede, stress en veranderingen in gedrag en hersenactiviteit met elkaar samenhangen.

Poster Wetenschapsdag