Hogescholen krijgen ZonMW subsidie voor ontwikkelen neuro-lespakket

3 December 2018 NeuroLabNL

Neurobiologische kennis over antisociaal gedrag bij jongeren neemt de laatste jaren steeds meer toe. Hoe deze kennis gebruikt kan worden in de praktijk, bijvoorbeeld door [...]