Meet the Taskforce: Aleksandra Badura

9 April 2021 NeuroLabNL

Aleksandra Badura is als universitair hoofddocent verbonden aan het Erasmus MC bij de afdeling neurowetenschappen en doet fundamenteel onderzoek naar het cerebellum en Autism [...]