Sociale cognitie in langdurig gepeste kinderen

18 April 2019 Jiska Peper

  Bijna een derde van de leerlingen in het basisonderwijs wordt wel eens gepest op school. Ongeveer 1 op de 14 kinderen wordt verscheidene keren [...]