De uitslag van de eerste ronde van de nieuwe Ideeëngenerator subsidie van de Nationale Wetenschapsagenda is bekend. Er zijn in totaal 37 onderzoeksprojecten gehonoreerd. Onderwerpen van gehonoreerde aanvragen sluiten goed aan bij NeuroLabNL, zoals leren, pesten, anti-sociaal (crimineel) gedrag, gezondheidsinterventies en machine learning. De Ideeëngenerator is een subsidie waarop alle onderzoekers, ongeacht de fase van hun carriere, een aanvraag kunnen indienen voor 50.000, gedurende maximaal 1 jaar. Vanwege de populariteit van deze nieuwe subsidie (bijna 500 aanvragen), wordt op dit moment overlegd over de vorm van een tweede ronde. De deadline voor deze ronde is daarom (tot onbekende datum) uitgesteld.