Veiligheid

NeuroLabNL Veiligheid

Het doel van NeuroLabNL is om neurowetenschappelijke kennis te vergroten en te integreren in diagnostiek, risicotaxatie, preventie en interventie om redzaamheid en veerkracht te versterken en om antisociaal en crimineel gedrag te verminderen.

‘Antisociaal gedrag’ omvat uiteenlopende gedragingen variërend van ‘criminaliteit’ (het overtreden van wettelijke normen), agressief of gewelddadig gedrag, tot psychische stoornissen zoals de ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’. Actuele uitingsvormen zijn cybercrime en maatschappij-ontwrichtende vormen als solistische aanslagen en terrorisme. Het menselijk denk- en beslisvermogen, evenals emoties zijn belangrijke factoren in relatie tot veerkracht van professionals (zoals politie, gevangenismedewerkers, rechters) maar ook van burgers (denk bijvoorbeeld aan scheiding, schulden, migratie, sociale exclusie).

Het onderzoek binnen NeuroLabNL betrekt kennis uit onder meer de ‘biocriminologie’ en de ‘social neuroscience’. Het richt zich op antisociaal gedrag, redzaamheid en veerkracht vanuit een bio-psycho-sociaal perspectief.

  • Wij richten ons op een vollediger beeld van mechanismen van antisociaal gedrag met als doel effectievere diagnostiek, preventie en interventie.
  • Wij onderzoeken welke effecten stress heeft en hoe veerkracht, besluitvormingsvermogen en ‘doen-vermogen’ in kaart gebracht en vergroot kunnen worden met het oog op concrete aanknopingspunten voor assessment en training.
  • Er is een snel groeiende ontwikkeling op het gebied van ICT, sensortechnologie en big data. Interactie