Young NeurolabNL Core Team

Maak kennis met het kernteam van Young NeurolabNL

Dr. Julia Henrich

Julia Henrich is gezondheidspsycholoog en postdoctoraal onderzoeker bij de Sectie Gezondheids-, Medisch- en Neuropsychologie, Universiteit Leiden.  Julia heeft bijzondere interesse in therapieën en biopsychologische therapeutische mechanismen voor patiënten met een chronische ziekte. Momenteel is ze coördinator van de NWA-route NeurolabNL. Julia is ook postdoctoraal onderzoeker voor het Digital Society Health & Well-being team, dat de duurzame ontwikkeling en implementatie van digitale gezondheidsinterventies promoot. Julia’s motivatie achter het opzetten van Young NeurolabNL is het promoten van interdisciplinair onderzoek, en het creëeren van zichtbaarheid voor en het verbeteren van de carriere perspectieven van jonge onderzoekers op het gebied van hersen-, cognitie-, en gedragsonderzoek.

Dr. Michelle Moerel

Michelle Moerel is universitair docent bij het Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio; Faculty of Science and Engineering) en de Faculty of Psychology and Neuroscience, Universiteit Maastricht. Haar achtergrond is in de cognitieve neurowetenschap en ze combineert momenteel computationele neurowetenschap met MRI om hersenveranderingen tijdens aandacht en leren te bestuderen. Michelle is gedreven om neurowetenschappelijk onderzoek bij het brede publiek te brengen en is medeoprichter van het outreach-platform Brainmatters. Samen met de hoop om transdisciplinair onderzoek onder jonge hersen-, cognitie- en gedragsonderzoekers te faciliteren, motiveert dit haar om Young NeurolabNL op te richten.

Dr. Desiderio Cano Porras

Desiderio Cano Porras is biomedisch ingenieur en intersectoraal onderzoeker bij de afdeling Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie van de Universiteit van Tilburg. Hij heeft internationale ervaring met translationeel onderzoek, met name in het gebruik van nieuwe technologieën zoals virtual reality (VR). Hij gebruikt VR onder andere voor de revalidatie van personen met neurologische aandoeningen (bijv. de ziekte van Parkinson) en het bevorderen van zelfmanagement en gedragsverandering (bijv. bij de behandeling van obesitas). Desiderio is zeer gemotiveerd om deel te nemen aan een nationale strategie om jonge onderzoekers in Nederland met elkaar in contact te brengen, en om hun netwerken en professionele ontwikkeling op het gebied van hersen-, cognitie-, en gedragsonderzoek te versterken. Vandaar zijn motivatie bij de oprichting van Young NeurolabNL.

Dr. Chris Vriend

Chris Vriend is universitair docent bij de afdelingen Anatomie en Neurowetenschappen en Psychiatrie van Amsterdam UMC (locatie VUmc). Chris is een neurowetenschapper en maakt gebruik van beeldvormend onderzoek om de pathofysiologie van hersenaandoeningen (bijv. ziekte van Parkinson, dwangstoornis en post-traumatische stressstoornis) beter te begrijpen en doet onderzoek naar de effecten van (nieuwe) behandelingen op de hersenen en symptomen. Hij heeft ook uitgebreide ervaring met onderwijs en het vertalen van onderzoek naar het algehele publiek; van 8 tot 80 jarigen. Young NeurolabNL biedt Chris de mogelijkheid om jonge onderzoekers in het veld van hersenen, cognitie en gedrag te verbinden, motiveren en vertegenwoordigen en hun cruciale rol in het bevorderen van de wetenschap te promoten.

Dr. Mariët van Buuren

Mariët van Buuren is universitair docent bij de afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar onderzoek combineert zij functionele MRI met gedragstaken, hormoon metingen en sociale netwerk maten om te begrijpen hoe hersenmechanismes bijdragen aan individuele verschillen in de ontwikkeling van sociale cognitie in adolescenten. Met het platform Young NeurolabNL wil zij bijdragen aan de professionele ontwikkeling van jonge onderzoekers op het gebied van hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Ook wil zij communicatie en samenwerking tussen jonge onderzoekers stimuleren, zodat er meer kennis, middelen, maar ook ervaringen gedeeld worden.

Dr. Eliana Vassena

Eliana Vassena is een universitair docent Experimentele Psychopathologie op de Radboud Universiteit en een senior onderzoeker bij het Donders Instituut en het Radboud UMC. In haar werk worden neurowetenschap en computationele psychiatrie gecombineerd, waarbij de cognitieve en neurale mechanismen die aan de basis van psychiatrische aandoeningen liggen worden bestudeerd. Eliana is lid van het https://www.winrepo.org/, een initiatief om gendergelijkheid op conferenties te verbeteren, en lid van het Donders Diversity and Sustainable Science initiatief. Ze houdt zich ook bezig met het verspreiden van wetenschappelijke kennis via verschillende online platforms, en is hoofdredacteur van https://it.in-mind.org/. Haar motivatie om zich bij Young NeuroNL aan te sluiten is om diversiteit en duurzaamheid van onderzoek en de verspreiding van wetenschappelijke kennis in Nederland op landsniveau te verbeteren, zowel binnen als buiten de neurowetenschappelijke gemeenschap.