Neeltje van den Bedem, onderzoekster van NeuroLabNL, heeft op 4 maart 2020 haar proefschrift genaamd Emotions and the psychosocial development of children with and without Developmental Language Disorder verdedigd in het Academiegebouw in Leiden. Voor haar promotieproject EmoTOS onderzocht Neeltje wat voor effect een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen de negen en zestien jaar oud. Welke sociaal-emotionele problematiek zie je terug bij kinderen met TOS? En welke risicofactoren spelen hierbij een rol die in interventies aandacht zouden moeten krijgen?

Kinderen met TOS hebben meer moeite met het leren van taal, hetgeen essentieel is voor sociale interactie. Als gevolg daarvan kunnen deze kinderen minder goed leren van hun sociale omgeving. Dit heeft een negatieve invloed op het inzicht van kinderen in zichzelf en in anderen en het kunnen omgaan met emoties. Uit het onderzoek van Neeltje is gebleken dat kinderen met TOS een verhoogd risico lopen op psychosociale problemen. Deze problemen kunnen internaliserend zijn, zoals depressie en (sociale) angst, maar ook externaliserend, zoals gedragsproblemen. Maar deze problemen hangen niet zozeer samen met de ernst van de taalproblemen, maar wel met de emotionele vaardigheden van kinderen. Naar aanleiding van haar promotieonderzoek adviseert Neeltje dat extra ondersteuning op het gebied van taal niet het enige is waar kinderen met TOS behoefte aan hebben. Het is ook belangrijk om stil te staan bij andere gebieden waar kinderen mogelijk problemen ervaren, zoals het herkennen en begrijpen van de eigen en andermans emoties en emotieregulatie. .

Meer weten over de resultaten van het EmoTOS project? In deze brochure, geschreven door Neeltje van den Bedem, worden naast de resultaten ook de aanbevelingen voor begeleiding en behandeling van kinderen met TOS uitgebreid beschreven.