Gezondheid

Een gezond lichaam is onlosmakelijk verbonden aan een gezonde geest. Het doel van NeuroLabNL is bij te dragen aan gezondheid via het bevorderen van gezond gedrag, maar ook via het ontwikkelen van nieuwe technieken teneinde mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen te helpen een volwaardig leven te leiden.

Hoe bevorderen we gezondheid en voorkomen we ziektes via een gezonde leefstijl, gedrag en technologie? Hoe kunnen we nieuwe geneesmiddelen en –wijzen ontwikkelen om zo vitaal en gezond mogelijk te blijven? Dit zijn enkele vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda waarmee onderzoekers binnen het thema Gezondheid de komende jaren mee aan de slag gaan. We gaan hierbij overkoepelend en integratief te werk: door te kijken naar de gehele persoon met alle facetten van diens gezondheid, leefstijl en ziektes, krijgen we een volledig beeld dat belangrijk is voor risicodetectie, diagnostiek, preventie en behandeling.

  • Wij richten ons op een integratieve aanpak van gezondheid. Dit is belangrijk voor vroege detectie en het inspelen op risicofactoren gedurende de hele levensloop. Zowel op jonge als ook oudere leeftijd is het van groot belang om lichamelijk, emotioneel en cognitief vitaal te blijven en zo achteruitgang te vertragen. Dit kan bevorderd worden door niet alleen te focussen op persoonlijk gedrag, maar ook te kijken naar omgevingsfactoren en de sociale context.
  • De inzet innovatieve technieken en behandelmethodes is een belangrijk thema op alle gebieden van gezondheid. Voor mensen met een lichamelijke of psychische aandoening kunnen geavanceerde technische tools de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren en geïntegreerde behandelmethoden, die de kennis vanuit biomedische en gedrag georiënteerde disciplines combineert, resulteren in innovatieve oplossingen voor deze aandoeningen.

Bekijk hier een uitgebreide agenda van het onderzoek op het gebied van Gezondheid.