Fundamenteel

Uit de Nationale Wetenschapsagenda spreekt een sterke interesse voor vragen die te maken hebben met onze hersenen en psyche. Wat is de relatie tussen deze twee? Hoe zijn de hersenen in staat om bewustzijn voort te brengen? Welke mechanismen hebben we in ons hoofd die ons in staat stellen te waarnemen, dingen te onthouden, informatie te filteren, te spreken en te denken – en gelukkig te zijn? Hoe ontwikkelt het brein zich van een klomp cellen in het embryo tot het meest complexe orgaan dat we kennen?

NeuroLabNL kenmerkt zich door een benadering die verschillende disciplines combineert. Hersenprocessen spelen zich af op de niveaus van gen, cel, hersennetwerk, grotere systemen, gedrag en de mens als geheel. Om de oorzaken van veranderend gedrag te begrijpen, is het nodig om deze keten van ruimte-tijdschalen te doorlopen. Geïnspireerd door de Nationale Wetenschapsagenda focussen we ons op de volgende onderwerpen.

  • Onderzoek naar fundamentele vragen hebben we nodig om beter te begrijpen wie we zijn en hoe ons brein zich aanpast aan snel veranderende informatiestromen. Vanuit dit onderzoek komen we tot innovatieve toepassingen in de gezondheidszorg, in het verzachten van de gevolgen van veroudering, in het onderwijs en het vermogen van burgers om met digitalisering, mondialisering en onveilige situaties om te gaan.
  • Basale kennis over hersenprocessen leidt ook tot nieuwe inzichten in het ontstaan van intelligentie en technologie. Onderzoek naar ‘biologische intelligentie’ vult kunstmatige intelligentie aan: het functioneren van hersenen is ontstaan uit een evolutie die honderden miljoenen jaren heeft geduurd – een evolutie die het brein erg energie-efficiënt heeft gemaakt. Fundamenteel biologisch onderzoek is hierom essentieel in het ontwikkelen van nieuwe technologie, die bijvoorbeeld kan leiden tot verbeterde zorgrobots en tot vervanging van uitgevallen delen van ons zenuwstelsel door slimme apparatuur.

Bekijk hier een uitgebreide agenda van het onderzoek op het gebied van Fundamenteel onderzoek.