Het onderzoeksteam Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA) waar onder andere NeurolabNL-onderzoekster Lydia Krabbendam deel van uitmaakt, heeft de eerste editie van de “Ammodo Science Award for groundbreaking research” in het domein Social Sciences gewonnen!

Het team van SENSA doet onderzoek naar sociale cohesie binnen de samenleving: hoe bevorder én behoud je de sociale cohesie in een samenleving waar individualisme en discriminatie vooralsnog alleen maar lijken toe te nemen? Met behulp van onderzoek naar de werking van de hersenen bij kinderen en adolescenten probeert het onderzoeksteam deze vraag te beantwoorden en meer inzicht in te krijgen in sociale processen. Met de onderzoeksresultaten hopen de onderzoekers een maatschappelijk impact te kunnen en mogelijkheden te bieden voor toepassingen in de praktijk, met name in het onderwijs.

Wil je meer weten over SENSA en de onderzoeken in sociale setting? Bezoek hun eigen website of lees meer over de winnaars op de website van de Ammodo Science Award.