Op 8 juni 2023 verdedigt NeurolabNL promovenda Sanne Kellij haar proefschrift ‘I see I see what you don’t see. Neural and behavioral social-cognitive processes underlying (persistent) victimization’ aan de Universiteit van Groningen. In dit proefschrift werden sociaal-cognitieve aspecten onderzocht die kunnen bijdragen aan chronisch slachtofferschap van pesten.

Gepest worden heeft langdurige gevolgen, zoals mentale klachten, lagere schoolprestaties en zwakkere sociale vaardigheden. Eerder onderzoek laat zien dat slachtoffers over het algemeen situaties negatiever interpreteren, ze voelen zich sneller afgewezen en denken vaker dat anderen iets gemeen bedoelden. Daarnaast hebben slachtoffers een minder positief beeld van leeftijdsgenootjes. Om uit te zoeken hoe deze eigenschappen zicht ontwikkelen, onderzocht Sanne als eerste aandacht voor andermans emoties. Er bleek geen verband tussen slachtofferschap en aandacht voor emoties van leeftijdsgenoten. Vervolgens onderzocht ze het verband tussen gevoeligheid voor afwijzing en slachtofferschap op lange termijn onderzocht. Naarmate iemand vaker slachtoffer is, is diegene ook gevoeliger voor afwijzing. Echter, een verandering in slachtofferervaringen leidde niet tot een verandering in gevoeligheid voor afwijzing, noch andersom. Als laatste werd buitensluiting onderzocht. Bij iedereen daalt de stemming tijdens buitensluiting in een online balspel, maar heviger gepeste kinderen neigen meer naar het straffen van deze buitensluiters. Ook is een hersengebied van deze kinderen (insula/IFG) actiever, een aanwijzing dat buitensluiting een negatievere ervaring voor hen is die meer cognitieve controle kost. Uit deze dissertatie blijkt dat (langdurige) slachtoffers over het algemeen een negatievere stijl hebben voor het verwerken van sociale informatie, vooral bij het interpreteren van en het reageren op sociale situaties.