Open Access

De interactie en samenwerking tussen wetenschap en maatschappij is één van de speerpunten van de Nationale Wetenschapsagenda. Onlosmakelijk hiermee verboden is het toegankelijk maken van wetenschappelijke bevindingen en hoe deze tot stand zijn gekomen. In het kader van een meer ‘open access’ beleid, hebben diverse onderzoeksinstellingen, bibliotheken en organisaties op het gebied van wetenschapsfinanciering zich aangesloten bij het Nationaal Platform voor Open Science, dat als één van de doelen heeft het toegankelijk maken van met publiek geld gefinancierd onderzoek. Deze week maakte NWO bekend dat met belastinggeld betaalde wetenschappers vanaf 2020 alleen nog maar mogen publiceren in tijdschriften zonder een betaalmuur.
Naast dit open access beleid zijn er een toenemend aantal initiatieven om het publiek kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek, zoals het Weekend van de Wetenschap.

Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap is een jaarlijks terugkerend evenement om jong en oud te laten kennismaken met -en te enthousiasmeren voor wetenschappelijk onderzoek en technologie. Op 6 en 7 oktober worden weer allerlei onderzoeksinstituten, universiteiten, musea en bedrijven opengesteld, die bij elkaar meer dan 300 (veelal gratis) activiteiten aanbieden. Zo kan men bijvoorbeeld leren hoe robots worden geprogrammeerd, bekijken hoe ruimtevaartuigen worden bestuurd, een orgaantransplantatie-team ontmoeten en ervaren hoe geuren ons verleiden om bepaalde producten te kopen. Ook NeurolabNL onderzoekers zullen op het gebied van hersenonderzoek diverse activiteiten organiseren. Zo is het mogelijk om de hersenen te laten scannen en kan men ‘live’ bekijken wat er in het brein gebeurt als er een bepaalde opdracht moet worden uitgevoerd. Daarnaast is er in Leiden het ‘Backstage in je Brein’ evenement.

Backstage in je Brein

Tijdens het Backstage in je Brein evenement staan er diverse onderdelen gepland. Zo zullen onderzoekers van het Brain and Development Research Center zogenaamde ‘pop-up colleges’ verzorgen over het hersenonderzoek dat in het onderzoekscentrum wordt uitgevoerd. Deze colleges zullen worden afgewisseld door interview sessie met twee talentvolle jongeren: Quinty Misiedjan (vlogger) en Sam van Tol (jonge ondernemer).  Backstage in je Brein zal ook in het teken staan van de onthulling van een (hersen)lespakket dat is ontwikkeld voor leerkrachten in het (basis en) voortgezet onderwijs, en andere professionals.  De nieuwe website ‘Kijk in je brein’ zal ook worden gelanceerd waarop allerlei informatie over hersenontwikkeling te vinden is. De dag zal worden afgesloten met de presentatie van de nieuwe uitgave van het boek ‘Het puberende brein’ door Eveline Crone –voormalig boegbeeld van NeurolabNL. In haar boek zal Eveline onder andere  aandacht besteden aan het effect van social media gebruik op de hersenontwikkeling van jongeren.

Matchmaking

Voorafgaand aan het Backstage in je Brein evenement zal ook een ‘matchmaking’ bijeenkomst worden georganiseerd, waarin kennisinstellingen en maatschappelijke partners binnen, maar ook buiten NeurolabNL nader kunnen kennismaken. Daarnaast zal er de mogelijkheid zijn tot het aangaan van nieuwe samenwerkingen en zal er –onder leiding van moderator Linda Duits- worden gebrainstormd over hoe deze samenwerkingen optimaal tot zijn recht kunnen komen.

Kortom, in Nederland worden er allerlei initiatieven ontplooid die wetenschappelijk onderzoek zichtbaarder en toegankelijker maken voor een breed publiek. Met andere woorden, juist een kijkje vóór in plaats van achter de schermen!